Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. KM-CPR-2023/000622-003 zo dňa 12.04.2023
KM-CPR-2023/000622-003
469 612,80 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Apríl 2024
KÚPNA ZMLUVA č. VO2-2024/000736-003
VO2-2024/000736-003
363 300,00 € PYRA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR
26. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
PPZ-NCODK-OENV3-2024/028499
123 084,20 € ZÁMOK VÍGĽAŠ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Marec 2024
DODATOK Č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001907
D02_SEP-IMRK2-2018-001907
0,00 € Združenie mladých Rómov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20. Február 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2021-004380
0,00 € Obec Chmiňany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Február 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2020-003937
DOH_SEP-IMRK2-2020-003937
0,00 € Obec Vojka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
6. Február 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK2-2019-002572
0,00 € Obec Radnovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK2-2019-003163
0,00 € Obec Seňa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_ SEP-IMRK2-2021-003602
295 030,39 € Obec Licince Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK3-2021-004313
0,00 € Obec Vikartovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK3-2021-004286
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Január 2024
DODATOK Č. 04
D04_SEP-IMRK2-2018-001975
0,00 € Obec Markušovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK3-2021-004281 UZAVRETEJ DŇA 12.11.2021
DOH_SEP-IMRK3-2021-004281
0,00 € Obec Svinia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK2-2019-002592
91 003,80 € Obec Kosihovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2021-003586 UZAVRETEJ DŇA 03. februára 2021
DOH_SEP-IMRK2-2021-003586
0,00 € Obec Boťany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK3-2021-004300
0,00 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2020-003706
0,00 € Obec Blažice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_ SEP-IMRK2-2019-002969
0,00 € Obec Ochtiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK3-2021-004242
0,00 € Obec Červenica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK2-2022-005038
648 648,00 € Obec Olšovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)