Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Marec 2024
DODATOK Č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018- 001907
D02_SEP-IMRK2-2018-001907
0,00 € Združenie mladých Rómov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
20. Február 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2021-004380
0,00 € Obec Chmiňany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Február 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2020-003937
DOH_SEP-IMRK2-2020-003937
0,00 € Obec Vojka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
6. Február 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK2-2019-002572
0,00 € Obec Radnovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK2-2019-003163
0,00 € Obec Seňa Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_ SEP-IMRK2-2021-003602
295 030,39 € Obec Licince Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK3-2021-004313
0,00 € Obec Vikartovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK3-2021-004286
0,00 € Obec Stráne pod Tatrami Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Január 2024
DODATOK Č. 04
D04_SEP-IMRK2-2018-001975
0,00 € Obec Markušovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK3-2021-004281 UZAVRETEJ DŇA 12.11.2021
DOH_SEP-IMRK3-2021-004281
0,00 € Obec Svinia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK2-2019-002592
91 003,80 € Obec Kosihovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2021-003586 UZAVRETEJ DŇA 03. februára 2021
DOH_SEP-IMRK2-2021-003586
0,00 € Obec Boťany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK3-2021-004300
0,00 € Obec Jasov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2020-003706
0,00 € Obec Blažice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_ SEP-IMRK2-2019-002969
0,00 € Obec Ochtiná Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK3-2021-004242
0,00 € Obec Červenica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_SEP-IMRK2-2022-005038
648 648,00 € Obec Olšovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK3-2021-004243
0,00 € Mesto Medzev Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
8. Január 2024
DODATOK Č. 01
D01_SEP-IMRK2-2020-003928
0,00 € Obec Slavkovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Január 2024
DODATOK Č. 02
D02_SEP-IMRK2- 2019-003162
0,00 € Obec Vojany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)