Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-003004
246 694,89 € Obec Lok Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Máj 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2021-003659
75 204,51 € Obec Vyšný Žipov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2022/004546
1 171 420,83 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
26. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_SEP-IMRK2-2021-003576
297 918,49 € Obec Ďurkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
24. Máj 2023
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2019-003003 zo dňa 29.10.2019
D01_SEP-IMRK2-2019-003003
650 792,29 € Obec Parchovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_ SEP-IMRK2-2022-005152
304 184,97 € Obec Hranovnica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
19. Máj 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2022-005133 UZAVRETEJ DŇA 9. septembra 2022
DOH_SEP-IMRK2-2022-005133
105 039,51 € Mesto Giraltovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17. Máj 2023
Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2_2021-003552
286 460,77 € mesto Vrútky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15. Máj 2023
Dohoda o splátkach - Obec Malý Slavkov
DOS/312061V413/01
38 546,25 € Obec Malý Slavkov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
15. Máj 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POVERENÍ NA VYKONÁVANIE ČASTI ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU SPROSTREDKOVATEĽSKÝM ORGÁNOM A O ZODPOVEDNOSTIACH SÚVISIACICH S TÝMTO POVERENÍM EV. Č. 680/2023 ZO DŇA 12.04.2023
1087/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
12. Máj 2023
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DOH_ SEP-IMRK2-2020-003921
289 607,66 € Obec Kráľovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Máj 2023
Dohoda o splátkach - DOS/312061C348/02
DOS/312061C348/02
9 596,49 € Obec Čaklov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Máj 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DOH_ SEP-IMRK2-2021-005013
108 049,75 € Obec Práznovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
11. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMR2-2018-001798
493 944,20 € obec Plešivec Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
9. Máj 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2021/004817
57 818,54 € Obec Veľký Blh Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
4. Máj 2023
Dodatok 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2017-001044
116 952,10 € Obec Drahňov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
27. Apríl 2023
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením
680/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
14. Apríl 2023
Dohoda o splátkach - DOS/312051S531/01
DOS/312051S531/01
6 533,20 € Obec Blatné Remety Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZM_SEP-IMRK2-2019-003000 UZAVRETEJ DŇA 7.10.2019
DOH_SEP-IMRK2-2019-003000
277 316,35 € obec Vikartovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13. Apríl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2020-003924
48 175,49 € mestská časť Košice - Krásna Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)