Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
13/2014
0,00 € SEDLÁŘOVÁ BARBORA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Apríl 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
10/2014
0,00 € Marek Vitek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Apríl 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
14/2014
0,00 € Antonín ŠIMEK Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Apríl 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
15/2014
0,00 € AGROANVA, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Apríl 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
16/2014
0,00 € KURINA Miloš Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Apríl 2014
Servisná zmluva na komplexný servis pracovných odevov
714 106
Doplnená
0,00 € Berendsen Textil Servis s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
21/2014
0,00 € Líška Dávid Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2014
P F E R D E K A U F V E R T R A G
2 0 / 2 0 1 4
0,00 € Joachim Heß Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
19/2014
0,00 € Žrebčín Kopčany, s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
17/2014
0,00 € Baránek Ondrej Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2014
Kúpno - predajná zmluva
125
0,00 € Žrebčín Kopčany s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2014
DOHODA o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe
126
0,00 € Spojená škola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Máj 2014
DOHODA o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta
127
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Máj 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
24/2014
0,00 € BIOMASA, Association of Legal Entities Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Máj 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
23/2014
0,00 € Anna Žáková - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
26. Máj 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
22/2014
0,00 € Ing. Miroslava Čumová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
26. Máj 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
27/2014
0,00 € RNDr. Ján Baránek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Jún 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
25/2014
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Jún 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
28/2014
0,00 € Zdenek Krupa Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Jún 2014
Servisná zmluva
SZ2014/38/009
Doplnená
0,00 € AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.