Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
88-2013
0,00 € SHR - Ing. Zuzana Sitárová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. December 2013
VERTRAG ÜBER DIE AUFSTALLUNG UND AUFZUCHT VON PFERDEN
NR.: 02/2013
0,00 € Bernard Kammel Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Január 2014
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
PK/134-13
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Január 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
29/2013
0,00 € AgroContract mliečna farma, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Január 2014
M a n d á t n a z m l u v a uzatvorená podľa §-u 556 a nasl. Obchodného zákonníka medzi jej účastníkmi
119
0,00 € Boris Kodak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Január 2014
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu
002 -1/2014
0,00 € Obec Topoľčianky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2014
PFERDEKAUFVERTRAG
26/2013
0,00 € Ralf WEISPFENNIG Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Február 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
03/2014
0,00 € Lelák Pavol Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
11. Február 2014
DOHODA o zabezpečení praktického vyučovania formou individuálnej odbornej praxe
120
0,00 € Spojená škola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. Február 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
02/2014
0,00 € Linda FRAŇOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Február 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
05/2014
0,00 € Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
26. Február 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
06/2014
0,00 € Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Marec 2014
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy o dodávke SKM
122
0,00 € MILSY a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Marec 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
07/2014
0,00 € Martina PORUBČANOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Marec 2014
P F E R D E K A U F V E R T R A G
04/2014
0,00 € Ing. MEINDL Rudolf Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Marec 2014
Zmluva o poskytovani služieb
123
0,00 € Jozef Urbánek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Marec 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
08/2014
0,00 € Andrea HARMADYOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Marec 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
12/2014
0,00 € RNDr. Ján Baránek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
2. Apríl 2014
Kúpno - predajná zmluva na surové kravské mlieko pre roky 2014 - 2019
124
Doplnená
0,00 € AGRO TAMI, a. s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Apríl 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
11/2014
0,00 € FRIDRICH Milan Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.