Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
84
0,00 € Richard Kramár Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
85
0,00 € Peter Kramár Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
86
0,00 € Pavol Kramár Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
87
0,00 € Katarína Judinyová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
88
0,00 € Stanislava Judinyová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
89
0,00 € Lukáš Trapp Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
90
0,00 € Zuzana Poštulková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
91
0,00 € Andrea Poštulková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
92
0,00 € Petra Peciarová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
93
0,00 € MVDr.Ľubomír Miškovský Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
94
0,00 € Jana Judinyová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. September 2013
D o h o d a o poskytovaní jednorázovej výpomoci
95
0,00 € Šarlota Birnšteinová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
96
0,00 € Jozef GÍRETH, Farma GÍRETH Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
97
0,00 € Ing. Ladislav SALAJ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
98
0,00 € GAZDA SUNDS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
99
0,00 € Fama AL ZAHRA, MVDr. Lubomíra DROPPOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
100
0,00 € Pohrebníctvo – kamenárstvo BOGDÁNY s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
101
0,00 € FONFEROVÁ Lýdia Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
102
0,00 € Vratislav Gallo - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. September 2013
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
103
0,00 € Miloš ČEREŠŇA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.