Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2012
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
12K665054
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
19. November 2012
Zmluva o združenej dodávke elektriny
49/R22/2012
0,00 € ZSE Energia, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
20. November 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
47
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. December 2012
DOHODA O ODCHOVE KOŇA
05/2012
0,00 € MVDr. Jozef Vlkovič Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. December 2012
DOHODA O ODCHOVE KOŇA
06/2012
0,00 € Farkas František - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Január 2013
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
č. 5/2012
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Január 2013
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu
č. 002-1/2013
0,00 € Obec Topoľčianky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Január 2013
ZMLUVA o poskytnutí subvencovanej služby na genetické hodnotenie a testovanie úžitkových vlastnosti
Č.9-12/KUOS
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2013
DOHODA O ODCHOVE KOŇA
04/2013
0,00 € Vrábelová Lea Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2013
DOHODA O ODCHOVE KOŇA
04/2012
0,00 € Vrábelová Lea Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23. Január 2013
DOHODA O ODCHOVE KOŇA
03/2013
0,00 € TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, S.R.O. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
4. Február 2013
ZMLUVA O ÚSTAJNENÍÍ KOŇA
02/2013
0,00 € Tibor Szebényi Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Február 2013
Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní.
48
0,00 € Daniel Liďák Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Február 2013
Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní.
49
0,00 € Jozef Nemček Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Február 2013
Flugfeldgurtel 18, A-2700 Wiener Neustadt
50
0,00 € Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Február 2013
Vymedzenie vzájomných vzťahov a služieb ako aj technická realizácia vedenia evidencie koní.
52
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
3. Apríl 2013
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI PREDAJI VSTUPENIEK
JG 13/08 HT
0,00 € Ticketportal SK, s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
3. Apríl 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
01/2013
0,00 € Petra Zálešáková Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
3. Apríl 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
č. 02/2013
0,00 € MIROSLAVA ČUMOVÁ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
3. Apríl 2013
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
02/2013_A
0,00 € Peter Kopecký Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.