Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2014
KÚPNA ZMLUVA NA ODBER TOVARU
129
Doplnená
0,00 € ViOn, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
7. Jún 2014
Zmluva o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat.
č.PK/27-14
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Jún 2014
ZMLUVA O USTAJNENÍ A VÝCVIKU ŠPORTOVÝCH KONÍ
č.01/2014
0,00 € Igor Šulek Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
25. Jún 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
31/2014
0,00 € MILOŠ ŠŤASTNÝ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Júl 2014
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
33/2014
0,00 € Silvia SVITAK Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č.1-2014
0,00 € Ján CIRAN Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 11 - 2014
0,00 € Katarína Rovná, Monty - Ranč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č.13 - 2014
0,00 € CABANOVÁ Marianna - SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 25 - 2014
0,00 € SHR – Milan Tomko Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 32 - 2014
0,00 € Anna Mária HALUŠKOVÁ SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 9 - 2014
0,00 € Ranč LHOTA a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Júl 2014
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
131
0,00 € Ing. Juraj Šilhavík CSystem Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č.28 - 2014
0,00 € Ing. Ladislav VARGA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 2-2014
0,00 € Miloš ČEREŠŇA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 17 - 2014
0,00 € Ing. Ladislav SALAJ Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 26 - 2014
0,00 € GAZDA SUNDS s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 16 - 2014
0,00 € Zoologická záhrada Košice Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 29 - 2014
0,00 € Štátne lesy – TANAP, š.p.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č.23 - 2014
0,00 € POSSESSOR s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
21. Júl 2014
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
č. 22 - 2014
0,00 € Roman Kostúr Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.