Centrálny register zmlúv

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2011
Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní.
20
0,00 € Ing. Ivan Slovák Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Jún 2011
Zmluva o zriadení služby biznis banking (BB) a o poskytovaní certifikačných služieb k certifikátu inštalácie biznis bankingu pre fyzickú alebo právnickú osobu (ďalej len Zmluva)
21
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
30. Jún 2011
Z M L U V A o zaopatrení dostihových koní.
22
0,00 € Paul Aschacher Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
1. Júl 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 759/2010/UZ
759/2010/UZ
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
13. Júl 2011
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o dodávke SKM od 1.5.2011
23
Doplnená
0,00 € MILSY a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
1. August 2011
Zmluva o výpožičke.
01/ÚDS/26-7-2011
0,00 € Závodisko, š.p. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
31. August 2011
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 873/2011/UZ
873/2011/UZ
Doplnená
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. September 2011
Z M L U V A o zabezpečení odborného výcviku žiakov č. 9 vypracovaná v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka § 43
č. 9
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Október 2011
Dodanie aplikačného programového vybavenia "Individuálny register HD na farme"
1/2012
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
27. Október 2011
Zmluva o dodávke plynu
24
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
9. November 2011
Obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem
25
0,00 € Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
8. Január 2012
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu
08-1/2012
0,00 € Obec Topoľčianky Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
14. Január 2012
Mandátna zmluva
26
0,00 € Boris Kodak Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18. Január 2012
Mandátna zmluva
27
0,00 € Mária Dostálová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15. Február 2012
Kúpna zmIuva č. 37/2012 o dodávke tovaru, uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.z.
37/2012
0,00 € NITRAZDROJ, akciová spoločnosť Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22. Február 2012
Z M L U V A O PRENÁJME DOSTIHOVÝCH KONÍ
01/2012
0,00 € Gospodarstwo Rolne Joanna Zalewska Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. Marec 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL
A6180145
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
5. Marec 2012
ZMLUVA O NÁJME KOŇA
012012
0,00 € NÁDEJ – Reménység, Nezisková organizácia Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Marec 2012
RÁMCOVÁ DOHODA o zabezpečení odbornej praxe žiakov SOŠ Šaľa
29
0,00 € SOŠ – Szakkőzépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
10. Marec 2012
Z m l u v a na zabezpečenie praxe žiakov uzatvorená na základe Vyhlášky č. 245/2008 Zb.
30
0,00 € Stredná odborná škola – Szakközépiskola Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.