Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2012
Dodatok č. 2/2011 k ZMLUVE O DODANÍ SLUŽIEB č. 002/12/PČ/2011
220/2011/LSR
41 597,42 € Branislav Huntoš Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
17. Júl 2019
Dohoda o urovnaní ZML368/2019
3910/2019/LSR
41 358,78 € Obec Liptovský Trnovec Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
16. Marec 2021
Zmluva o dielo č. DNS/3/21/12/04
3148/2021/LSR
41 142,07 € Bodor s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
3. Október 2012
Kúpna zmluva č. 107/OZ 12/4.Q.2012/EAD
7814/2012/LSR
40 800,00 € JASE, spol. s r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
14. Marec 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022/DNS
1082/2022/DNS
40 800,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
28. Máj 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB Z/0016/2012/12/03 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4377/2012/LSR
40 716,00 € Juraj Jaňák Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
14. Marec 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/307/17/12/01
2389/2017/LSR
40 442,43 € Ing. Jozef Gracík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
27. August 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0009/2012/12/05 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6721/2012/LSR
Doplnená
40 411,80 € LESAL PR, s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
13. Február 2017
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/301/17/12/02
1830/2017/LSR
40 253,38 € Ľuboš Janoščík Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11. Október 2023
Kúpna zmluva č. 150/4.Q./2023/EAD/OZ12
6151/2023/LSR
39 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry MAN Forest, s.r.o
31. August 2021
Kúpna zmluva č. 9/ČZ/DNS/12/2021
3260/2021/LSR
39 840,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 01/2023/DNS
2313/2023/LSR
39 600,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
19. September 2023
Kúpna zmluva č. 13/2023/DNS
5532/2023/LSR
39 600,00 € Baňa Ružomberok, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
10. Október 2023
Kúpna zmluva č. 149/4.Q./2023/EAD/OZ12
6120/2023/LSR
39 600,00 € Pavol Krúpa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
27. Júl 2012
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/0032/2012/12/02 (uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
6221/2012/LSR
39 312,00 € Kršák s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. DNS-H 001/2023/12/06
5408/2023/LSR
39 248,52 € Jaroslav Kukuc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
2. Máj 2017
Kúpna zmluva č. 3/OZ12/II.Q.2017/EAD
3580/2017/LSR
39 123,00 € Di Mihálik, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
24. Október 2011
Kúpna zmluva č. EAD 109/OZ 12/4.Q.2011/EAD
7834/2011/LSR
38 700,00 € TRAK - POL Adam Galka Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
9. November 2011
DODATOK č. 3/2011 na mesiac august 2011 k zmluve č. 401/12/LČ/2011 o vykonaní prác v lesníckych činnostiach
Dodatok č. 3 k Zmluve CRZ 179/2011/LSR
38 660,00 € AF - CAR, s.r.o. Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
24. Apríl 2012
Kúpna zmluva č. EAD 109/OZ 12/2.Q.2012/EAD
3820/2012/LSR
38 600,00 € Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOCOŃ“ Sp. Jawna Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok