Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-13
2 800,00 € Roman Baláž Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Júl 2012
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ LICENCIÍ A SLUŽIEB ORACLE
Z38/2012-KV
2 792,58 € Oracle Slovensko spol. s r.o., Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-19_2324
2 763,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Monika Hurajová
3. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-18_2324
2 763,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Eliška Kysučanová
9. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-20_2324
2 763,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Daria Zubovská
27. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2019/SMP-30
2 725,00 € Sandra Cseresznyésová Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. September 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-05
2 720,00 € Mgr. Art Ján Kostolanský Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-03_2324
2 696,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Patrícia Sujová
13. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-23
2 680,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Kamila Gemzíková
13. August 2021
Zmluva o zabezpečení stáže v zahraničí /ABS
AU/ERA+2020/04_2021
2 680,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Kamila Gemzíková
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-08_2324
2 676,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ivona Barbaričová
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-09_2324
2 676,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Veronika Lasanová
6. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-17_2324
2 676,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Mariia Zanko
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-10_2324
2 656,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Adam Baník
30. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-12_2324
2 656,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Tomáš Varadzyn
3. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-16_2324
2 650,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Kristína Hanuliaková
3. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-17_2324
2 650,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Benjamín Papánek
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-26_2324
Doplnená
4 626,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mária Galantyová
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2012/SMP-09
2 626,00 € Ján Bavala Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. August 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-02
Doplnená
4 242,00 € Zuzana Badinková Akadémia umení v Banskej Bystrici