Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
22/2020/02/22
3 000,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.
8. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
11/2020/02/11
Doplnená
3 000,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.
19. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
01/01/2021
3 000,00 € Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
05/02/2021
Doplnená
3 000,00 € Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
11/02/2021
3 000,00 € MgA. Matej Arendárik, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
15/02/2021
3 000,00 € doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
03/02/2021
3 000,00 € MgA. Milan Paľa, ArtD Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Október 2022
Zmluva o spolupráci
Z10/2022/AU
3 000,00 € Aliter Technologies, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Máj 2016
Zmluva o dielo
Z-14/2016-PROR1
2 982,00 € KASICO, a.s. Bratislava Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2022/SMP-15_2324/ABS
2 931,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Nikola Kočišová
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2022/SMP-02_2223
2 930,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Mária Tajtáková
18. December 2023
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-01_2324
2 898,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ivana Slivková
18. December 2023
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-02_2324
2 898,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ľubomíra Kručayová
14. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-06_2324
2 881,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Miloš Mozdík
17. Január 2014
Zmluva uzatvorená v súlade s §64 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Zmluva”)
Z77/2013-KV
Doplnená
5 760,00 € Slavko Šimko - MASÁŽNE CENTRUM Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. August 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-01
Doplnená
4 498,00 € Natália Nikmonová Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2012/SMP-10
2 855,00 € Lukáš Šimonov Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Február 2013
Mandátna zmluva
Z1/2013-KV
2 840,00 € SLOVEX spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-13
2 800,00 € Roman Baláž Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Júl 2012
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ LICENCIÍ A SLUŽIEB ORACLE
Z38/2012-KV
2 792,58 € Oracle Slovensko spol. s r.o., Akadémia umení v Banskej Bystrici