Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2021
Zmluva o zabezpečení stáže v zahraničí /ABS
AU/ERA+2020/08_2021
3 350,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ema Stasová
29. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-28
3 350,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Pavol Poljovka
29. September 2021
Zmluva o zabezpečení stáže v zahraničí /ABS
AU/ERA+2020/09_2021
3 350,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Pavol Poljovka
15. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2021/SMP-19_2223
Doplnená
4 109,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Kateřina Kocourková
5. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2022/SMP-11_2324/ABS
3 350,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Martina Macko
5. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2022/SMP-10_2324/ABS
3 350,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Norbert Nehez
5. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-14_2324
3 330,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Nikolas Žilovec
18. Január 2012
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 14 (GAMO č. 112011871, AKU č. Z3/2012-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z3/2012-KV
3 307,06 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-29
3 283,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Michaela Chovancová
10. Október 2021
Zmluva o zabezpečení stáže v zahraničí /ABS
AU/ERA+2020/10_2021
3 283,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Michaela Chovancová
7. November 2019
Zmluva o dielo
Z51/2019-KV
3 276,00 € AQUAPOL SLOVAKIA, s. r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-22_2324
Doplnená
6 184,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Alina Rybak
1. December 2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
Štrukturálne zmeny/072021
3 220,00 € Mgr. art. Ján Luterán Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-25
3 149,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Kristína Rosová
6. September 2021
Zmluva o zabezpečení stáže v zahraničí /ABS
AU/ERA+2020/06_2021
3 149,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Kristína Rosová
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-08_2223
3 131,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Zuzana Chmelová
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2021/SMP-15_2122
Doplnená
4 960,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Laura Gubalová
13. Február 2012
Dodatok č. 2 k Dohode o konfigurácii a údržbe používateľských počítačov uzavretej podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 01.07.2009
Z77/2011-KV
3 096,00 € Igor Naňo - 35mm Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-21_2324
3 033,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Julius Schmitzer
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2021/SMP-16_2223
3 005,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Lenka Vala