Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-13_2324
4 547,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Michaela Lengyelová
16. Máj 2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 4/2018
Z21/2018-KV
4 500,00 € Ing. Margita Marková Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
02/2020/01/02
4 500,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
22. November 2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
01/I-20-501-11
4 500,00 € Peter Harum Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Január 2014
ZMLUVA č. 2013-ZO329 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
Z3/2014-KV
4 464,00 € EuroTRADING s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Máj 2021
ZMLUVA č.03/06/2021/P o vykonávaní služieb bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany podľa zákonov NR SR č. 124/2006, 314/2001 Z. z. a 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Z16/2021-KV
Doplnená
8 640,00 € PYROBOSS, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2021/SMS-20_2223
Doplnená
6 530,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Andrei Simanchuk
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-04_2324
4 166,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Maximiliána Gontková
19. Február 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu študentov a pracovníkov VŠ v akademickom roku 2011/2012
47/2011-PROR1
4 000,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
01/2020/01/01
4 000,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Peter Neveďal, ArtD.
29. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
06/02/2021
4 000,00 € doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-07_2324
3 931,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Sarah Horná
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-14_2324
3 900,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Michal Laurinc
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2021/SMP-18_2223
3 833,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Katarína Magdiaková
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-11_2324
3 731,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Anastasiia Kovalova
18. Február 2019
Zmluva č. 2019-ZO4800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
Z4/2019-KV
3 715,20 € EuroTRADING, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Apríl 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-02
3 672,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici MgA. Ing. arch. Viktor Fuček
1. December 2017
Dodatok č.4 k Dohode o konfigurácii a údržbe používateľských počítačov
Z45/2017-KV
3 667,20 € Igor Naňo - 35mm Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Január 2014
Dodatok č. 3 k Dohode o konfigurácii a údržbe používateľských počítačov
Z79/2013-KV
3 600,00 € Igor Naňo - 35mm Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2019/SMP-04
3 600,00 € Mgr.art. Vladyslav Yurashko Akadémia umení v Banskej Bystrici