Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2013
Rámcová dohoda č. Z35/2013-KV
Z35/2013-KV
Doplnená
9 999,00 € PAPERA s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Jún 2013
Rámcová dohoda č. Z39/2013-KV
Z39/2013-KV
Doplnená
9 999,00 € PAPERA s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2013
Mandátna zmluva
Z45/2013-KV
Doplnená
9 999,00 € Alexander Rumanovský Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Júl 2013
Rámcová dohoda č. 47/2013-KV
Z47/2013-KV
9 999,00 € Zsolt Szabó Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Jún 2013
Rámcová dohoda č. Z34/2013-KV
Z34/2013-KV
Doplnená
9 990,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. September 2013
Rámcová dohoda č. Z58/2013-KV
Z58/2013-KV
Doplnená
9 990,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Apríl 2012
Mandátna zmluva
Z16/2012-KV
9 950,00 € Alexander Rumanovský Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Jún 2013
Rámcová dohoda č. Z32/2013-KV
Z32/2013-KV
Doplnená
9 900,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z 01/2023-KV
7 800,00 € LITA, autorská spoločnosť Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z47/2011-KV
Doplnená
7 505,14 € MT viac než OKNÁ, s.r.o Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Apríl 2018
Zmluva o dielo č. 201800408
Z15/2018-KV
7 421,12 € Jakub Jarábek - SKLAAR Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Apríl 2021
Zmluva o dielo – 13/2021-KV na vytvorenie databázového webového portálu IDM AU BB
Z13/2021-KV
7 320,00 € Michal Šimonfy Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Október 2020
Poistná zmluva č. 0804025802
Z51/2020-KV
7 083,40 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Máj 2020
Zmluva o dielo č. Z24/2020-KV
Z24/2020-KV
6 942,30 € Ján Eremiáš Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Január 2014
ZMLUVA O DIELO
Z1/2014-KV
6 500,00 € x-arch s. r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Október 2018
ZMLUVA O DIELO
Z54/2018-KV
Doplnená
6 220,80 € x-arch s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. August 2020
Zmluva o dielo č. 37/2020-KV
Z37/2020-KV
Doplnená
7 099,93 € Ján Eremiáš Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Jún 2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z20/2021-KV
5 880,00 € Ing. Eva Kútiková Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2012
Zmluva o dodávke elektriny
Z55/2012-KV
5 120,00 € MAGNA E.A. s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Marec 2011
Nevýhradná rámcová zmluva o poskytovaní pravnych služieb uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z.z.
Z2/2011 - KV
Doplnená
22 903,84 € Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici