Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Marec 2014
Rámcová dohoda
Z10/2014-KV
19 999,00 € PAPERA s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Marec 2014
Rámcová dohoda č. Z8/2014-KV
Z8/2014-KV
19 999,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Marec 2014
Rámcová dohoda
Z11/2014-KV
19 999,00 € PAPERA s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Marec 2014
Rámcová dohoda č. Z7/2014-KV
Z7/2014-KV
19 999,00 € GAMO a.s Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Marec 2014
Mandátna zmluva
Z13/2014-KV
19 999,00 € Alexander Rumanovský Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2014
Zmluva o poskytnutí dopravných služieb
Z51/2014-KV
19 999,00 € ZUTO – BUS s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2012
Zmluva o dodávke elektriny
Z54/2012-KV
18 212,00 € MAGNA E.A. s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Marec 2015
Zmluva o dielo
Z3/2015-KV
18 080,00 € x-arch s. r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. September 2019
KÚPNA ZMLUVA o predaji motorového vozidla uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Z42/2019-KV
16 500,00 € BB RENT, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Apríl 2012
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 16 (GAMO č. 112031893, AKU č. Z8/2012-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z8/2012-KV
16 028,57 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Február 2022
Zmluva o ubytovaní
Z06/2022 - KV
14 336,00 € Študentský domov AU Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o
28. Máj 2019
Zmluva č.1/2019 o poskytovaní bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
Z16/2019-KV
Doplnená
44 562,60 € TREZOR SLOVAKIA, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Júl 2021
Zmluva o dielo
30/2021-KV
Doplnená
14 419,36 € PPDK, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku -Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2011/2012 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
11201-1646/BANSKA02
13 872,00 € SAAIC, Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, MŠVVaŠ SR Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. August 2020
Kúpna zmluva
Z41/2020-KV
13 137,98 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Január 2012
Poistná zmluva č. 0804025802
Z73/2011- KV
11 165,59 € Kooperatíva, poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Apríl 2016
Mandátna zmluva
Z9/2016-KV
10 080,00 € MIVAR, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. September 2018
Mandátna zmluva č. Z49/2018-KV
Z49/2018-KV
10 080,00 € MIVAR, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Jún 2013
Rámcová dohoda č. Z33/2013-KV
Z33/2013-KV
Doplnená
9 999,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Jún 2013
Rámcová dohoda č. Z35/2013-KV
Z35/2013-KV
Doplnená
9 999,00 € PAPERA s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici