Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-07
2 195,00 € Mária Dzianová Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. August 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2018/SMS-05
2 193,00 € Peter Mičák Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. August 2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2018/SMS-08
Doplnená
4 046,00 € Soňa Mäsiarová Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. August 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2016/SMS-02
2 170,00 € Simona Švaňová Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. August 2016
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2016/SMS-03
2 170,00 € Daniel Rerko Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium_2021/2022
ERA+2020/SMS-25_2022
2 162,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Dajana Hroššová
15. Január 2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2019/SMP-09
2 160,00 € Mgr.art. Dominika Šímová Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Január 2020
Zmluva o zabezpečení stáže v zahraničí /ABS
AU/ERA+2019/04
2 160,00 € Mgr.art. Dominika Šímová Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Január 2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2019/SMP-11
Doplnená
6 480,00 € Mgr.art. Barbora Horská Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Január 2020
Zmluva o zabezpečení stáže v zahraničí /ABS
AU/ERA+2019/05
Doplnená
6 480,00 € Mgr.art. Barbora Horská Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. December 2020
Mandátna zmluva
Z84/2020-KV
2 160,00 € MIVAR, spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-04
2 160,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Milana Tagirová
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2012/SMP-04
2 151,00 € Petra Kapustová Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. August 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-03
Doplnená
4 377,00 € Ján Juhaniak Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-06
2 149,00 € Viktória Zatrochová Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-07
2 149,00 € Lenka Ladňáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-21
2 149,00 € Adam Macko Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-22
2 149,00 € Martin Keníž Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-23
2 149,00 € Ivana Bajusová Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-24
2 149,00 € Martin Škubník Akadémia umení v Banskej Bystrici