Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium_2021/2022
ERA+2020/SMS-26_2022
2 613,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Zuzana Kollárová
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-15_2324
2 606,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Jonáš Glozik
19. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
12/02/2021
2 600,00 € prof. Miroslav Brooš, akad. maliar Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2012/SMP-13
2 583,00 € Barbora Kmecová Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2012/SMP-14
2 583,00 € Zdenka Mertanová Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. September 2011
Kúpna zmluva na dodávku hardvérového zariadenia EM316iT so SAM modulom a APV EMstudent verzie 9
01/2011 AU BB-EMBA
2 550,00 € EMtest – SK s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2021/SMS-09_2223
2 531,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Eliška Kysučanová
10. Február 2020
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2019/SMS-19
2 513,00 € Monika Luprichová Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
14/2020/02/14
Doplnená
1 500,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc.
21. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu cez interný grantový systém AU
02/02/2021
2 500,00 € Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. December 2021
Zmluva o dielo
Štrukturálne zmeny/052021
2 500,00 € Mgr. Tomáš Tomašovič Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní vedeckého podujatia
13/2023/UDFV
2 500,00 € Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Apríl 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
01/2024_nadácia Tatra banky 2023um069
2 500,00 € Iveta Ditte Jurčová Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2021/SMP-07_2122
Doplnená
3 191,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Nikola Kočišová
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-19
2 486,00 € Monika Vaškorová Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2012/SMS-20
2 486,00 € Paulína Strapková Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2021/SMS-12_2223
2 479,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Karolína Černušková
6. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-23_2324
2 477,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Marek Šarluška
14. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-32
2 472,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici MgA. Ing. arch. Viktor Fuček
18. September 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-stáž
ERA2013/SMP-06
Doplnená
4 345,00 € Peter Sobčák Akadémia umení v Banskej Bystrici