Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
02/Š 2023
25,00 € Lea Mračková Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
03/Š 2023
25,00 € Vanesa Šanková Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
04/Š 2023
25,00 € Soňa Tuchyňová Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 77/2019
FMU 77/2019
26,00 € Mgr. art. Ondrej Konečný Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. Október 2015
Zmluva o dielo
FMU47/2015
28,00 € Marián Bulla Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Apríl 2013
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo 223/2008 SCH
Z15/2013-KV
29,28 € Schindler výťahy a eskalátory a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2015
Zmluva o dielo
4/2015/FVU
30,00 € Jozef Hobor, akad. soch. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2015
Zmluva o dielo
3/2015/FVU
30,00 € Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2015
Zmluva o dielo
2/2015/FVU
30,00 € Zuzana Leškanič Majlingová Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2015
Zmluva o dielo
5/2015/FVU
30,00 € M. Sc. Kristian Lukić Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
FMU32/2015
30,00 € Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. November 2015
Zmluva o dielo
32/2015/FVU
30,00 € Jozef Hobor, akad. soch. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2015
Zmluva o dielo
FMU87/2015
30,00 € Mgr. Erika Brezánska Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2015
Zmluva o dielo
FMU88/2015
30,00 € Mišániová Iveta Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2016
Zmluva o dielo
1/2016/FVU
30,00 € Mgr. Lenka Dolanová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2016
Zmluva o dielo
2/2016/FVU
30,00 € Eva Hnatová, akad. mal., ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2016
Zmluva o dielo
3/2016/FVU
30,00 € Prof. Róbert Jančovič, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Máj 2016
Zmluva o dielo
4/2016/FVU
30,00 € Mgr. Beáta Jablonská Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Jún 2016
Zmluva o dielo
11/2016/FVU
30,00 € Mgr. art. Marián Vredík Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Jún 2016
Zmluva o dielo
10/2016/FVU
30,00 € Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici