Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. August 2018
Nájomná zmluva
FDU-NZ-2018-004
10,50 € Akadémia umení v Banskej Bystrici MV ECommerce s.r.o.
27. November 2013
Zmluva o dielo
FMU72/2013
10,86 € Johanes Fuchs Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Marec 2018
Zmluva o dielo č. FMU 019/2018
FMU 019/2018
13,00 € prof. Vlasta Hudecová Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Október 2018
Zmluva o dielo č. FMU 136/2018
FMU 136/2018
13,00 € prof. Vlasta Hudecová Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2018
Zmluva o dielo č. FMU 74/2018
FMU 74/2018
15,00 € doc. Mgr. art. Jordana Palovičová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2019
Zmluva o dielo č. 52/2019
FMU 52/2019
15,00 € doc. František Kantor Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Júl 2020
Zmluva o dielo č. FMU 74/2020
FMU 74/2020
15,00 € prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Júl 2018
Zmluva o dielo č. FMU 118/2018
FMU 118/2018
16,00 € doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Jún 2020
Zmluva o dielo č. FMU 44/2020
FMU 44/2020
16,00 € prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Máj 2014
Zmluva o dielo
FMU43/2014
17,00 € prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2014
Zmluva o dielo
FMU59/2014
17,00 € prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Jún 2014
Zmluva o dielo
FMU71/2014
17,00 € prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Jún 2014
Zmluva o dielo
FMU72/2014
17,00 € Mgr. art. Viktor Šimčisko Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. November 2016
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
FMU88/2016
20,00 € Dominik Krpelan Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. December 2016
Zmluva o dielo
FMU124/2016
20,00 € Mgr. art. Oľga Budinská Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 146/2018
FMU 146/2018
20,00 € Anna Brezániová Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 147/2018
FMU 147/2018
20,00 € Kristína Ďurišová Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 149/2018
FMU 149/2018
20,00 € Karolína Rumanová Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 152/2018
FMU 152/2018
20,00 € Hana Kopecká Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 153/2018
FMU 153/2018
20,00 € Stanislava Cvancigerová Akadémia umení v Banskej Bystrici