Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/03/2024
0,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia
Z(MEM03/2024)-2024/01
0,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Február 2024
Dohoda o spolupráci
DOS/AU/04/2024
0,00 € Slovenská filharmónia Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/04/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/05/2024
0,00 € BB FM, s.r.o Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/06/2024
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/07/2024
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM07/2024)-2024/01
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
Z MEM AU 09 2024-FMU
0,00 € Štátny komorný orchester Žilina Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
26/2024-FMU
0,00 € Flautiada, o. z. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/12/2024
0,00 € Víkendové o.z. Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/10/2024
0,00 € Galéria umelcov Spiša Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/11/2024
0,00 € Krajská galéria v Prešove Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatí
Z(MEM 11/2024)-2024/01
0,00 € Krajská galéria v Prešove Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM 12/2024)-2024/01
0,00 € Víkendové o.z. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Máj 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/13/2024
0,00 € Fond na podporu vzdelávania Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii projektu
Z(MEM/AU/04/2024)-2024/01
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. December 2013
Zmluva o dodávke elektriny
Z71/2013-KV
0,04 € MAGNA E.A. s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. September 2018
Nájomná zmluva
Z51/2018-KV
1,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
14. November 2018
Nájomná zmluva
Z61/2018-KV
1,00 € Akadémia umení Konzervatórium Jána Levoslava Bellu