Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Memorandum o spolupráci
7/2022/AU
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Júl 2022
Memorandum o spolupráci
8/2022/AU
0,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. August 2022
Memorandum o spolupráci
9/2022/AU
0,00 € FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. November 2022
Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní podujatia
11/2022/AU
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
Z58/2022-KV
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA SPRÁVNEJ RADY AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
SRAU-1/2023
0,00 € Ing. Ladislav Sedmák Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA SPRÁVNEJ RADY AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
SRAU-2/2023
0,00 € Mgr. Nina Vrbanová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA SPRÁVNEJ RADY AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
SRAU-3/2023
0,00 € Mgr. Petra Fornayová Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA SPRÁVNEJ RADY AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
SRAU-4/2023
0,00 € Mgr. Róbert Karul, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Február 2023
ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA SPRÁVNEJ RADY AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI
SRAU-5/2023
0,00 € Mgr. Diana Javorčíková Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Február 2023
Výpoveď nájomnej zmluvy
Z04/2023-KV
0,00 € Michal Récky s. r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Apríl 2023
Výpoveď Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/6/2022
Z12/2023-KV
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
3/2023/FVU
0,00 € Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. August 2023
Zmluva o spolupráci
47/2023-FMU
0,00 € Slovenská cimbalová asociácia Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
1/2023
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Január 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/01/2024
0,00 € Hotel Národný dom, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Február 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
Z07/2024-KV
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/02/2024
0,00 € CoolGearSK Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Február 2024
Dohoda o cestovných náhradách
Z08/2024-KV
0,00 € Bc. Matúš Polonec Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia
Z MEM02 2024 2024 018/2024-FMU
0,00 € CoolGearSK Akadémia umení v Banskej Bystrici