Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2015
ZMLUVA O PRISTÚPENÍ K INTEGROVANÉMU SYSTÉMU SLUŽIEB CENTRA VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR
Z40/2015-KV
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. August 2016
DOHODA O POSTÚPENÍ A PREVZATÍ PRÁV A POVINNOSTÍ
Z17/2016 - KV
Doplnená
0,00 € Mars SR, kom. spol. Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Október 2016
Zmluva číslo: 92577325 o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 116019812 zo dňa 23.09.2016 o dodávke vody z verejného vodovodu, uzavretá podľa ustanov. §-u 516 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Z27/2016-KV
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.; Postupujúci práva - Mesto Banská Bystrica Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Marec 2017
Dodatok č. 5 k zmluve o dodávke plynu
Z11/2016-KV
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. September 2017
Zmluva o budúcej kúpnej a nájomnej zmluve
Z25/2017-KV
0,00 € BETA- CAR s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. September 2017
NÁJOMNÁ ZMLUVA
Z26/2017-KV
Doplnená
0,00 € BETA- CAR s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. November 2017
ZoD
FDU-ZoD-2017-023
0,00 € Judita Perželová Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Február 2018
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností
Z4/2018-KV
0,00 € MT viac než OKNÁ, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2018
Zmluva o dielo č. FMU 022/2018
FMU 022/2018
Doplnená
150,00 € Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Apríl 2018
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Z18/2018-KV
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Jún 2018
Dohoda o ukončení Dohody o konfigurácii a údržbe používateľských počítačov zo dňa 1.7.2009
Z30/2018-KV
0,00 € Igor Naňo - 35mm Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Júl 2018
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
Z42/2018-KV
0,00 € DHL Express Slovakia, spol. s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Júl 2018
Zmluva o dielo č. FMU 120/2018
FMU 120/2018
Doplnená
60,00 € Ing. Miriam Ďurianová Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Október 2018
Zmluva č. 118021846 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Z55/2018-KV
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Marec 2019
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov uzatvorená podľa článku 28 ods.3 GDPR
Z8/2019-KV
0,00 € TransData s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2019
Zmluva o dielo č. 51/2019
FMU 51/2019
0,00 € doc. Mgr. art. Ján Gréner, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201907681
Z25/2019-KV
0,00 € Disig, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Marec 2020
Zmluva č. 11/2020-KV o poskytovaní bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka a zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení.....
Z20/2020-KV
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Máj 2020
Výpoveď Nájomnej zmluvy v znení dodatkov
Z25/2020-KV
0,00 € BETA -CAR s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. November 2020
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
Z58/2020-KV
0,00 € Štátna pokladnica Akadémia umení v Banskej Bystrici