Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
12/2015/FVU
50,00 € Mgr. art. Mira Podmanická, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
21/2015/FVU
50,00 € Prof. Peter Roller, akad. soch. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
10/2015/FVU
50,00 € Peter Rónai Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
7/2015/FVU
50,00 € Michal Šedík Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. Jún 2015
Zmluva o dielo
20/2015/FVU
50,00 € Doc. Jaroslav Koléšek, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2015-010
50,00 € Mgr. Natália Novotná Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
FMU27/2015
50,00 € Mária Ďuriančíková Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
FMU29/2015
50,00 € Anna Ihringová Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2015-011
50,00 € PhDr. Ľubomír Šárik Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2015-012
50,00 € Mgr. Eva Pršová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2015
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2015-014
50,00 € Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. August 2015
Zmluva o dielo
FMU44/2015
50,00 € prof. Belo Felix Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. August 2015
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2015-022
50,00 € doc. Mgr.art. Elena Zahoráková Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2015
Zmluva o dielo
FMU93/2015
50,00 € prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2015
Zmluva o dielo
FMU98/2015
50,00 € Ing. Mária Tužinská Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Apríl 2016
Zmluva o dielo
FMU08/2016
50,00 € Mgr. art. Monika Kytková Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Apríl 2016
Zmluva o dielo
FMU10/2016
50,00 € Mgr. art. Michal Eged Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Máj 2016
Zmluva o dielo
7/2016/FVU
50,00 € Mgr. art. Ivan Dudáš, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Máj 2016
Zmluva o dielo
6/2016/FVU
50,00 € Mgr. Daniel Grúň, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Máj 2016
Zmluva o dielo
5/2016/FVU
50,00 € Mgr. Mira Keratová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici