Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2011
Zmluva o dielo
Z 10/2011/FVU
50,00 € Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. December 2011
Zmluva o dielo
Z 11/2011/FVU
50,00 € PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Jún 2013
Zmluva o dielo č. 54/2013
FMU54/2013
50,00 € doc. Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Máj 2014
Zmluva o dielo
FMU35/2014
50,00 € Viliam Trgo Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Jún 2014
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2014-003
50,00 € Mgr. Natália Novotná Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Jún 2014
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2014-004
50,00 € PhDr. Ľubomír Šárik Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Jún 2014
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2014-005
50,00 € Mgr. Eva Pršová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Júl 2014
Zmluva o dielo
FMU74/2014
50,00 € Ing. Miriam Gajdošíková Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Júl 2014
Zmluva o dielo
FMU75/2014
50,00 € Anna Ihringová Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Júl 2014
Zmluva o dielo
FMU85/2014
50,00 € Ing. Mária Tužinská Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Október 2014
Zmluva o dielo
FMU103/2014
50,00 € Stanislav Borš Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. November 2014
Zmluva o dielo
FMU108/2019
50,00 € Marián Zvalo Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. November 2014
Zmluva o dielo
FMU114/2014
50,00 € Mgr. art. Adam Marec, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. November 2014
Zmluva o dielo
FMU119/2014
50,00 € PhDr. Edita Marenčinová Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. November 2014
Zmluva o dielo
FMU120/2014
50,00 € Mgr. art. Erik Jambor Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU121/2014
50,00 € PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU124/2014
50,00 € Ján Králik Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU128/2014
50,00 € doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU130/2014
50,00 € Mgr. Lívia Posádková Krátka Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU131/2014
50,00 € Mgr. Ľubomír Pavelka Akadémia umení v Banskej Bystrici