Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2019
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA č. FMU 120/2019
FMU120/2019
40,00 € Jozef Smutný Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2019
Zmluva o dielo č. FMU 127/2019
FMU127/2019
40,00 € Bc. Jana Majerová Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. November 2019
Zmluva o dielo č. FMU 138/2019
FMU 138/2019
40,00 € Mgr. Zuzana Dirbáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Jún 2020
Zmluva o dielo č. FMU 45/2020
FMU 45/2020
40,00 € doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Jún 2020
Zmluva o dielo č. FMU 47/2020
FMU 47/2020
40,00 € Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2015
Zmluva o dielo
FMU89/2015
43,78 € Igor Naňo Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Jún 2011
POISTNÁ ZMLUVA
Z24/2011
45,00 € Union poisťovňa, a.s., Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. September 2018
Zmluva o dielo č. FMU 124/2018
FMU 124/2018
45,00 € prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2021
Zmluva o dielo
2/2021-FMU
45,00 € Mgr. art. Marián Vach Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2021
Zmluva o dielo
9/2021-FMU
45,00 € Mgr. art. Juraj Tomka, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2021
Zmluva o dielo
3/2021-FMU
45,00 € Dr. hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Máj 2021
Zmluva o dielo
10/2021-FMU
45,00 € Mgr. art. Dušan Štefánek Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Júl 2020
Zmluva o dielo č. FMU 73/2020
FMU 73/2020
47,50 € doc. Jordana Palovičová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Júl 2018
Zmluva o dielo č. FMU 116/2018
FMU 116/2018
48,00 € Mgr. art. Andrej Sontag, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Júl 2015
Zmluva o dielo
FMU41/2015
49,00 € Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. December 2011
Z M L U V A o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho použitie
Z 26/2011/FDU
50,00 € Mgr. Vít Pokorný Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. December 2011
Z M L U V A o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho použitie
Z 27/2011/FDU
50,00 € Mgr. Walter Nagy Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. December 2011
14/2011/FVU
14/2011/FVU
50,00 € Prof. PhDr. Marián Zervan, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. December 2011
Zmluva o dielo
Z 08/2011/FDU
50,00 € Doc. Ing. arch. Roberta Štepánková, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. December 2011
Zmluva o dielo
Z 9/2011/FVU
50,00 € Prof. Štefan Gero, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici