Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
10/2022-FMU
35,00 € doc. Ivan Buffa, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Apríl 2011
Zmluva o dielo
032011
37,20 € Miloslav Hlaváček Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Júl 2014
Zmluva o dielo
FMU76/2014
40,00 € doc. PedDr. Marián Janek, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. November 2014
Zmluva o dielo
FMU118/2014
40,00 € Dominika Križalkovičová Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU136/2014
40,00 € Mgr. art. Marta Nemcová Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU138/2014
40,00 € Mgr. art. Martin Budinský Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. November 2014
Zmluva o dielo
FMU151/2014
40,00 € Mgr. art. Vladimír Homola Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Január 2015
Zmluva o dielo
FMU164/2014
40,00 € Mgr. art. Andrej Sontág Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Január 2015
Zmluva o dielo
FMU165/2014
40,00 € Mgr. art. Styková Paulína Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Apríl 2015
Zmluva o dielo
FMU3/2014
40,00 € Mgr. art. Dominik Doktor Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Apríl 2015
Zmluva o dielo
FMU4/2014
40,00 € Mgr. art. Monika Kytková Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. December 2015
Zmluva o dielo
33/2015/FVU
40,00 € Mgr. Zuzana Leškanic Majlingová Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2015
Zmluva o dielo
FMU95/2015
40,00 € Zuzana Bedecsová Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Január 2016
Zmluva o dielo
FMU01/2016
40,00 € Mgr. art. Michal Eged Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Január 2016
Zmluva o dielo
FMU02/2016
40,00 € Mgr. art. Monika Kytková Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Jún 2016
Zmluva o dielo
FMU55/2016
40,00 € MgA. Rastislav Štúr Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. December 2016
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
FMU106/2016
40,00 € Mgr. art. Dominik Doktor Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. December 2016
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
FMU108/2016
40,00 € Dominika Gúberová Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. December 2016
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
FMU110/2016
40,00 € Mgr. art. Igor Kučara Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. December 2016
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
FMU112/2016
40,00 € Mgr. art. Monika Kytková Akadémia umení v Banskej Bystrici