Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
13/2023/FVU
30,00 € prof. Ladislav Čarný, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Júl 2018
Zmluva o dielo č. FMU 114/2018
FMU 114/2018
32,00 € doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2017
Zmluva o dielo
FMU033/2017
32,50 € Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2019
Zmluva o dielo č. 50/2019
FMU 50/2019
32,50 € Mgr. art. Marián Vach Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Máj 2019
Zmluva o dielo č. 56/2019
FMU 56/2019
32,50 € Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2012
Zmluva o dielo
FMU22/2012
33,00 € Mgr. art. Branislav Hóz, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2012
Zmluva o dielo
FMU23/2012
33,00 € univ. prof. Otto Niederdorfer Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2012
Zmluva o dielo
FMU26/2012
33,00 € Mgr. art. Marcel Štefko Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2014
Zmluva o dielo
FMU55/2014
33,00 € Mgr. Vladimír Harvan Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Jún 2014
Zmluva o dielo
FMU61/2014
33,00 € univ. prof. Otto Niederdorfer Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Jún 2015
Zmluva o dielo
FMU23/2015
33,00 € MgA. Rastislav Štúr Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Jún 2015
Zmluva o dielo
FMU26/2015
33,00 € doc. František Novotný Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2015
Zmluva o dielo
FMU11/2015
34,00 € prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. August 2015
Zmluva o dielo
FMU43/2015
34,00 € prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
17. Január 2014
Zmluva o dielo
FMU01/2014
35,00 € Mgr. art. Milan Bernát Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Jún 2018
Zmluva o dielo č. FMU 91/2018
FMU 91/2018
35,00 € Ema Krištofová, DiS. art. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Máj 2021
Zmluva o dielo
12/2021-FMU
35,00 € prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Máj 2021
Zmluva o dielo
7/2021-FMU
35,00 € doc. Tatiana Medvedníkova, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Máj 2021
Zmluva o dielo
11/2021-FMU
35,00 € Mgr. art. Eva Soviarová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Jún 2021
Zmluva o dielo
38/2021-FMU
35,00 € doc. Elena Šarayová Akadémia umení v Banskej Bystrici