Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 162/2018
FMU 162/2018
30,00 € Ivana Klesniaková Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. December 2018
Zmluva o dielo č. FMU 204/2018
FMU 204/2018
30,00 € Mgr. art. Patrik Ševčík Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. December 2018
Zmluva o dielo č. FMU 208/2018
FMU 208/2018
30,00 € doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. December 2018
Zmluva o dielo č. FMU 209/2018
FMU 209/2018
30,00 € Assoc. Prof. Andrij Dushnyi, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Máj 2019
Zmluva o dielo
1/2019/FVU
30,00 € Mgr. Andrej Jaroš Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Máj 2019
Zmluva o dielo
2/2019/FVU
30,00 € PhDr. Vladimír Beskid Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Máj 2019
Zmluva o dielo
3/2019/FVU
30,00 € Mgr. art. Martin Kudla, ArtD Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Január 2020
Zmluva o dielo č. FMU 11/2020
FMU 11/2020
30,00 € Jozef Slavkovský Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Máj 2020
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
3/2020/FVU
30,00 € doc. Mgr.art. Xénia Bergerová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
1/2021/FVU
30,00 € Mgr. art. Barbora Tribulová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
2/2021/FVU
30,00 € doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2021
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
3/2021/FVU
30,00 € PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
07/2022/FVU
30,00 € prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
08/2022/FVU
30,00 € Mgr. Martina Ivičič Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
09/2022/FVU
30,00 € Mgr. Adriena Pekárová Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
10/2022/FVU
30,00 € PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Máj 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
11/2022/FVU
30,00 € Mgr. Ján Kralovič, PhD Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
1/2023/FVU
30,00 € Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
4/2023/FVU
30,00 € Doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Máj 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
2/2023/FVU
30,00 € Prof. Ladislav Čarný, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici