Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2016
Zmluva o dielo
FMU49/2016
30,00 € Mgr. art. Marián Vach Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Jún 2016
Zmluva o dielo
FMU51/2016
30,00 € Mgr. art. Viktor Šimčisko Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Január 2017
Zmluva o dielo
1/2017/FVU
30,00 € Mgr. Nina Vrbanová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Apríl 2017
Zmluva o dielo
FDU-ZoD-2017-007
30,00 € PaedDr. Marcel Páleš Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2017
Zmluva o dielo
3/2017/FVU
30,00 € Mgr. Zuzana Majlingová Akadémia umení v Banskej Bystrici
25. Máj 2017
Zmluva o dielo
4/2017/FVU
30,00 € Mgr. Michal Štofa Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. December 2017
Zmluva o dielo
FMU086/2017
30,00 € Ing. Mária Tužinská Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. December 2017
Zmluva o dielo
FMU087/2017
30,00 € Mišániová Iveta Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. December 2017
Zmluva o dielo
16/2017/FVU
30,00 € Doc. Rastislav Trizma, akad. soch. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Máj 2018
Zmluva o dielo
6/2018/FVU
30,00 € PhDr. Vladimír Beskid Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Máj 2018
Zmluva o dielo
7/2018/FVU
30,00 € PhDr. Miroslav Kleban Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Máj 2018
Zmluva o dielo
8/2018/FVU
30,00 € Mgr. Zuzana Majlingová Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Jún 2018
Zmluva o dielo č. FMU 83/2018
FMU 83/2018
30,00 € Bibiána Hudáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Október 2018
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
16/2018/FVU
30,00 € Katarína Kozáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Október 2018
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
27/2018/FVU
30,00 € Veronika Šoltýsová Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 143/2018
FMU 143/2018
30,00 € Sára Juríková Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 144/2018
FMU 141/20184
30,00 € Barbora Simanová Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 148/2018
FMU 148/2018
30,00 € Mária Pindešová Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 151/2018
FMU 151/2018
30,00 € Michaela Šutovská Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Október 2018
ZMLUVA O PODANÍ UMELECKÉHO VÝKONU NA OBJEDNÁVKU Č. FMU 162/2018
FMU 162/2018
30,00 € Ivana Klesniaková Akadémia umení v Banskej Bystrici