Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2012
Dodatok č. 1 k Dohode o správe počítačovej siete a informačných systémov
Z26/2012-KV
0,00 € Jiří Mikulec Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Júl 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Z30/2012-KV
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
11. Júl 2012
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní stravovania
Z34/2012-KV
0,00 € Le Chegue Dejeuner s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Júl 2012
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
Z36/2012-KV
0,00 € Cinema + spol. s r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. August 2012
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
Z40/2012-KV
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Október 2012
Zmluva o dodávke plynu
Z47/2012-KV
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. November 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Z56/2012-KV
0,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Simona Kubicová – U VINCENTA
12. Február 2013
Zmluva o spolupráci
1/2013/FVU
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Máj 2013
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatí 19. Ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2013
10/2013/FDU
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. Január 2014
Zmluva o dodávke plynu
Z49/2013-KV
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14. Február 2014
Zmluva o vzájomnej spolupráci
1/2014/FVU
0,00 € Fakulta mutimediálnej komunikácie Univerzity Tomáše Bati v Zlíne Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Máj 2014
Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu
Z49A/2013-KV
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Máj 2014
Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu
Z17/2014-KV
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. December 2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok
Z60/2014-KV
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. December 2014
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU VEĽKOODBER č. 1120196
Z59/2014-KV
0,00 € Energie2, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2014/SMS-31
Doplnená
1 365,00 € Ivana Rožková Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Február 2015
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2014/SMS-32
Doplnená
1 365,00 € Diana Čižmárová Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2014/SMP-15
0,00 € Martin Škubník Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci
1/2015/AU
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Máj 2015
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Z13/2015-KV
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Akadémia umení v Banskej Bystrici