Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2011
Dodatok č. 2 (evidovaný pod č. 111041799 u dodávateľa a pod č. Z-10/2011-KV u objednávateľa)
Z-10/2011-KV
0,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Apríl 2011
Zmluva o vydaní a používaní certifikátu a služieb ca disig
052011
0,00 € Disig a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Apríl 2011
Dodatok č. 2 (evidovaný pod č. 111041799 u dodávateľa a pod č. Z-10/2011-KV u objednávateľa) k rámcovej dohode (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa)
Z-10/2011
0,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Máj 2011
Dodatok č. 2 Evidovaný pod č. Z17/2011-KV, ku Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z31/2010 – Kv zo dňa 04.10.2010, uzatvorenej podľa § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, §§ 663 a 684
Z-17/2011
0,00 € Bc. Viliam Űrge – WILL – GAST Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. Jún 2011
Dodatok č. 3 (evidovaný pod č. 111051808 u dodávateľa a pod č. Z19/2011-KV u objednávateľa) k rámcovej dohode (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z.
Z19/2011
0,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Jún 2011
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2006
Z31/2011
0,00 € BRATIA SABOVCI s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Júl 2011
Dodatok č. 2 K Zmluve o dielo č. 05/2010 zo dňa 24.08.2010
Z34/2011
0,00 € SLOB – stav, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Júl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.IPS 2010/01-010 zo dňa 29.10.2010
Z35/2011-KV
0,00 € IPS staving s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. August 2011
Dodatok č. 4 (evidovaný pod č. 110081838 u dodávateľa a pod č. Z42/2011-KV) k rámcovej dohode (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
Z42/2011
0,00 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. September 2011
DODATOK Č. 4 k Zmluve o spolupráci zo dňa 12.12.2055 uzavretý medzi zmluvnými stranami IAS Holandsko, Združením CKM SYTS a Akadémiou umení v Banskej Bystrici
DODATOK Č. 4
0,00 € Združenie CKM SYTS Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. November 2011
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. Z31/2010 – Kv zo dňa 04.10.2010, uzatvorenej podľa § 3 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, §§ 663 a 684 Občianskeho zákonníka a podľa § 17 ods. 10 zákon
Z-56/2011
0,00 € Bc. Viliam Űrge – WILL – GAST Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. November 2011
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O VYKONÁVANÍ A ORGANIZOVANÍ ŠKOLENIA Z52/2010-KV uzavretej podľa § 269 Obchodného zákonníka
Z52/2010-KV
0,00 € MONTAURO, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. December 2011
Dodatok č. 04/2012 k zmluve o dodávke plynu
Z71/2011-KV
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Január 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 03/06/2008/PZS o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
Z4/2012-KV
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Január 2012
Dodatok č. 6 evidovaný u prenajímateľa pod č. Z72/2011-KV k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre prevádzkovanie VNA - nápojového automatu
Z72/2011-KV
Doplnená
0,00 € DAVITAL, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Február 2012
Dodatok č.1 k ZoD č. 223/2008 SCH
Z6/2012-KV
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Apríl 2012
ZMLUVA 0 DODAVKE A DISTRIBUCII ELEKTRINY
Z10/2012-KV
0,00 € Stredoslovenska energetika, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Apríl 2012
Rámcová nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zák. č. 116/1990 v znení neskorších predpisov
Z11/2012-KV
0,00 € Hubbard College of Administration Košice s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Apríl 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z9/2012-KV
0,00 € espoločnosti s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Máj 2012
Rámcová poistná zmluva
Z17/2012-KV
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Akadémia umení v Banskej Bystrici