Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2012
Modernizácia vzdelávacieho zariadenia EU vo Virte
10160/70/2012
0,00 € ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Jún 2012
Dohoda o skončení platnosti zmluvy
10010/48/2012
0,00 € Pavol Mikula - GASTROLine Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Jún 2012
Zmluva o dielo
10010/49/2012
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Mestský úrad Dunajská Streda
20. Jún 2012
Odborné prehliadky a odborné skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej inštalácie a bleskozvodov
10160/68/2012
0,00 € ELPROTECH s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Jún 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
10010/51/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
27. Jún 2012
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
10010/50/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Jún 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
10010/52/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
29. Jún 2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
10010/53/2012
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. Júl 2012
Kolektívna zmluva 2012
10010/54/2012
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Júl 2012
Nájomná zmluva 6/2012
10010/55/2012
0,00 € Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Júl 2012
Zmluva na štipendium 51200569
10010/56/2012
0,00 € International Visegrad Fund Ekonomická univerzita v Bratislave
19. Júl 2012
Zmluva na štipendium 51200556
10010/57/2012
0,00 € International Visegrad Fund Ekonomická univerzita v Bratislave
23. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí grantu
10010/58/2012
0,00 € Nadácia VÚB Ekonomická univerzita v Bratislave
31. Júl 2012
Nájomná zmluva 8/2012
10010/59/2012
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ekonomická univerzita v Bratislave
31. Júl 2012
Darovacia zmluva
10010/60/2012
0,00 € Národná banka Slovenska Ekonomická univerzita v Bratislave
9. August 2012
Zmluva o poskytnutí grantu NVÚB-V-2012/2
10010/61/2012
0,00 € Nadácia VÚB Ekonomická univerzita v Bratislave
3. September 2012
Dodatok č. 2 ku kooperačnej zmluve č. 1
10010/63/2012
0,00 € Technická Univerzita v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave
3. September 2012
Dodatok č. 2 ku kooperačnej zmluve č. 2
10010/64/2012
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ekonomická univerzita v Bratislave
3. September 2012
Dodatok č. 2 ku kooperačnej zmluve č. 3
10010/65/2012
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ekonomická univerzita v Bratislave
3. September 2012
Dodatok č. 6116171 k Zmluve
10010/62/2012
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Ekonomická univerzita v Bratislave