Centrálny register zmlúv

Ekonomická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu V2
190015/008/2024
3 259 000,00 € MIPE Invest s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Marec 2022
Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave
190015/013/2022
Doplnená
3 027 663,74 € SOAR sk, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Február 2024
Zateplenie strechy a fasády s výmenou okien objektu V1
190015/007/2024
2 927 297,04 € THERMKLIMA s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
31. December 2021
Dodávka zemného plynu
190015/052/2021
2 888 961,75 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
20. Február 2024
Komplexná rekonštrukcia budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave, národnej kultúrnej pamiatky Konventná 1, Bratislava
190015/006/2024
2 393 082,55 € BBAU s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
9. November 2023
Rekonštrukcia Študentského domova Starohájska 4, Bratislava
190015/066/2023
2 312 558,87 € DAG SLOVAKIA, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
17. Február 2020
Zmluva o spolupráci
190010/037/2020
Doplnená
2 000 000,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Slovenská asociácia univerzitného športu
19. September 2011
Dodávka IKT NHF
10160/53/2011
1 857 600,00 € Gratex International, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
19. December 2012
Dodávka IKT v rámci projektu ŠF Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU, obstaranie IKT, vybavenia a laboratórno-technologického zariadenia
10160/86/2012
Doplnená
1 695 000,00 € AutoCont SK a.s. (do 31.8.2012 Versity a.s.) Ekonomická univerzita v Bratislave
11. August 2011
Modernizácia vzdelávacieho zariadenia EU vo Virte
10160/43/2011
1 390 338,78 € ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
8. November 2022
Grant Agreement
190010/291/2022
1 352 400,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave European Research Executive Agency (REA)
18. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu Erasmus+ č. zmluvy -2018-KS01-KA103-045836
190010/108/2018
1 306 600,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Február 2021
Zabezpečenie poskytovania stravovacích a cateringových služieb pre EU v Bratislave- ŠJ Dolnozemská
190015/002/2021
Doplnená
1 289 105,28 € CITYGASTRO s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
29. November 2022
Dodávanie elektrickej energie
190015/066/2022
1 132 672,02 € Pow-en a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
25. Máj 2023
Kúpna zmluva
190010/168/2023
1 099 286,80 € Ekonomická univerzita v Bratislave BENCONT DEVELOPMENT, a. s.
9. September 2019
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta1, 852 35 Bratislava
190015/067/2019
1 020 159,61 € GIFT s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
29. December 2017
Zemný plyn
190015/055/2017
1 014 011,76 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
19. December 2019
Dodávka zemného plynu
190015/094/2019
1 008 268,64 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave
15. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí gratu na: Projekt v rámci programu Erasmus+ číslo zmluvy – 2017-1-SK01-KA103-034914
190010/098/2017
999 395,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Ekonomická univerzita v Bratislave
26. Február 2019
Rekonštrucia ŠD Horský Park, blok A, Prokopa Veľkého 41, Bratislava
190015/034/2019
Doplnená
960 308,30 € MBM GROUP, a.s. Ekonomická univerzita v Bratislave