Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2011
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na Katolíckej univerzite v Ružomberku"
ZML 91/2011 RE
Doplnená
8 886 134,11 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Apríl 2012
Rámcová kúpna zmluva
ZML 75/2012 RE
Doplnená
3 988 011,01 € Techo, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Október 2011
Kúpna zmluva
ZML 134/2011 RE
Doplnená
3 090 000,00 € BSC Line s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Jún 2015
Zmluva o dielo
ZML 123/2015 RE
Doplnená
2 792 890,32 € KRYPTON, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Apríl 2015
Zmluva o splátkovom úvere
ZML 83/2015 RE
Doplnená
1 600 000,00 € Tatra banka, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
13. Máj 2014
Kúpna zmluva
ZML 62/2014 RE
Doplnená
1 197 600,00 € GRADIENT ECM s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. November 2022
Zmluva o dielo
ZML 734/2022 RE
496 941,05 € GMT projekt, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Máj 2013
Kúpna zmluva
ZML 98/2013 RE
Doplnená
437 625,60 € BSC Line s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
20. September 2023
Dohoda o grante pre program Erasmus, projekt č. 2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
ZML 00908/2023 RE
400 000,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Saaic Katolícka univerzita v Ružomberku
10. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu-Projekt v rámci programu Erasmus +1 č.z. 2019-1-SK01-KA103-059966
ZML 348/2019 RE
Doplnená
394 638,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí stravovania
ZML 322/2022 RE
Doplnená
371 022,27 € Duge Catering , s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. August 2014
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+1
ZML 122/2014 RE
Doplnená
362 213,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
21. Jún 2024
Dohoda o grante pre program Erasmus projekt č.2024-1-SK01-KA131-HED-000208986
ZML 00435/2024 RE
351 232,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Saaic Katolícka univerzita v Ružomberku
3. November 2020
Erazmus- zmluva o poskytnutí grantu na projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS č.z. -2020-1-SK01-KA203-078306
ZML 639/2020 RE
Doplnená
349 061,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ,Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu,Občianske združenie Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1
ZML 130/2015 RE
Doplnená
338 232,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
22. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
ZML 284/2016 RE
337 762,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Júl 2020
Erazmus- zmluva o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS č.z. -2020-1-SK01-KA103-077841
ZML 471/2020 RE
Doplnená
325 011,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu,Občianske združenie Katolícka univerzita v Ružomberku
4. Júl 2023
Erasmus - Dohoda o grante pre program Erasmus + / Projekt č.2023-1-SK01-KA131-HED-000126273
ZML 00462/2023 RE
Doplnená
337 036,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS +1
ZML 299/2018 RE
Doplnená
328 229,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Katolícka univerzita v Ružomberku
20. Júl 2012
Rámcová dohoda
ZML 93/2012 RE
316 920,00 € GAMO a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku