Centrálny register zmlúv

Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na Katolíckej univerzite v Ružomberku"

Identifikácia zmluvy

 • Typ: Zmluva
 • Č. zmluvy: ZML 91/2011 RE
 • Rezort: Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Objednávateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku
  Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
 • Dodávateľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.
  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 • IČO: 00896225
 • Názov zmluvy: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na Katolíckej univerzite v Ružomberku"
 • ID zmluvy: 200823
 • Stav:

Cenové plnenie

Zmluvne dohodnutá čiastka: 8 384 492,90 €
Celková čiastka: 8 886 134,11 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
24.Október2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31.5.2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. obchodného zákonníka v platnom zneí na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho p.
ZML 91/2011 RE/01
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24.November2011
Dodatok č. 2/2011 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzd...
ZML 91/2011 RE/02
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
21.September2012
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v paltnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: " Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdel.....
ZML 91/2011 RE/03
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
15.Október2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávac..
ZML 91/2011 RE/04
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
10.December2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávac...
ZML 91/2011 RE/05
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18.Január2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdel....
ZML 91/2011 RE/06
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
22.Marec2013
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávac..
ZML 91/2011 RE/07
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
27.Jún2013
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdelávac..
ZML 91/2011 RE/08
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28.August2013
Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdeláv...
ZML 91/2011 RE/09
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
28.August2013
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitenj knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdeláv...
ZML 91/2011 RE/10
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
25.November2014
Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdeláv...
ZML 91/2011 RE/11
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
30.September2015
Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31. mája 2011 v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok: "Výstavba univerzitnej knižnice za účelom zlepšenia podmienok vzdeláv...
ZML 91/2011 RE/12
0,00 € Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
Návrat späť
Vystavil: Katolícka univerzita v Ružomberku