Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00278/2024 RE
40,00 € Peter Janota Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00279/2024 RE
40,00 € Jozef Mikloš Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00277/2024 RE
40,00 € Anna Oravcová Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Erasmus zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu Kľúčová akcia 2 strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania č. Erasmus-EDU-2022-CB-VET,101092481
ZML 00281/2024 RE
865,00 € doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 00289/2024 RE
0,00 € Katolícka ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00219/2024 RE
150,00 € Fábriová Lucia Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00220/2024 RE
150,00 € Rudolf Jurolek Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00221/2024 RE
100,00 € Matej Stachera Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00222/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. Marek Mitka, PhD., DiS.art. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00223/2024 RE
150,00 € Mgr. Dávid Drziak, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00224/2024 RE
200,00 € Mgr. Lukáš Dvorščák Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00225/2024 RE
150,00 € prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00226/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00227/2024 RE
150,00 € Mgr. Alena Brindová, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00228/2024 RE
150,00 € Peter Prokopec Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00229/2024 RE
150,00 € doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00230/2024 RE
150,00 € Soňa Uriková Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00231/2024 RE
200,00 € Veronika Husovská Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00232/2024 RE
200,00 € Mgr. Martin Husovský Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
ZML 00233/2024 RE
150,00 € Ing. Vlastimil Slávik Katolícka univerzita v Ružomberku