Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2018
Zmluva o poskytovaní poradenstva a podpory vo verejnom obstarávaní
406/2018/AXNV
59 988,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Jún 2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 301/2019/AXNV
301/2019/AXNV
58 519,01 € Agentúra Suzanne, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
6. December 2019
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
615/2019/AXNV
58 484,72 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Jún 2019
Kúpna zmluva č. 196/2019/AXNV
196/2019/AXNV
58 422,00 € GASTRO - HAAL, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. Jún 2019
Rámcová kúpna zmluva č. 259/2019/AXNV
259/2019/AXNV
57 425,64 € NOVID spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Marec 2023
Rámcová dohoda - Tovar na tlačiarenské účely uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
72/2023/AXNV
57 162,61 € BRITRADE SLOVAKIA, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. Apríl 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní cateringových služieb uzavretá v súlade so znením § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...
75/2022/AXNV
55 923,19 € SLOVRESTAV, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. September 2019
Zmluva o dielo č. 343/2019/AXNV
343/2019/AXNV
54 982,45 € L.A.Záhrady, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Apríl 2022
Rámcová Zmluva na elektroinštalačné práce uzavretá v súlade so znením § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ...
54/2022/AXNV
54 600,00 € Zode Energy s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
16. December 2013
Čiastková Zmluva o poskytnutí služieb č.4 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 ZB. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
513/2013/AXVN
53 978,25 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Február 2017
Rámcová kúpna zmluva
63/2017/AXNV
51 919,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Január 2020
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
12/2020/AXNV
51 798,95 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. August 2019
Kúpna zmluva č. 336/2019/AXNV
336/2019/AXNV
50 754,00 € COMINFO SR, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Júl 2017
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
157/2017/AXNV
50 400,00 € TERRA WYLAK, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
23. Január 2020
Kúpna zmluva č. 598/2019/AXNV
598/2019/AXNV
50 371,20 € VILLA PRO s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. Marec 2017
Zmluva o dielo
107/2017/AXNV
49 999,99 € Ing. Katarína Lieskovská agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
6. Marec 2019
Kúpna zmluva - Gastropríves s vybavením
512/2018/AXNV
49 668,00 € SP TRADE Pribula s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
83/2023/AXNV
49 377,60 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10. Júl 2019
Kúpna zmluva č. 192/2019/AXNV
192/2019/AXNV
49 353,60 € RELA INTERIORS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. Február 2019
Zmluva na zabezpečenie výstavnej expozície BIOFACH 2019
50/2019/AXNV
47 880,00 € EXPO PLUS, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik