Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 140/2019/AXNV
140/2019/AXNV
68 745,00 € MOLIDO s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 165/2019/AXNV
165/2019/AXNV
68 100,02 € JIPO SK, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Marec 2020
Zmluva o podnájme reklamných priestorov (citylightview a billboardových plôch)
8/2020/AXNV
68 053,20 € EVC Media s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 128/AXNV/2019
128/AXNV/2019
67 820,00 € PONK Research, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. Jún 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní cateringových služieb uzavretá v súlade so znením § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...
115/2023/AXNV
67 795,37 € Slovrestav s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. August 2014
Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č.2 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
363/2014/AXVN
67 200,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. Jún 2019
Rámcová kúpna zmluva č. 291/2019/AXNV
291/2019/AXNV
66 985,20 € PURITY, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. September 2019
Zmluva o dielo č. 342/2019/AXNV
342/2019/AXNV
66 873,00 € L.A.Záhrady, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
2. November 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 157/2021/AXNV
157/2021/AXNV
66 835,86 € NOVID spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
6. Marec 2020
Zmluva o dielo č. 31/2020/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
31/2020/AXNV
66 276,25 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. Október 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 343/2019/AXnV
517/2019/AXNV
63 966,55 € L.A.Záhrady, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. December 2019
Zmluva o dielo č. 597/2019/AXNV
597/2019/AXNV
63 927,83 € INEX-Hausgarden s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
21. Február 2020
Zmluva na tvorbu webovej stránky a Rámcová zmluva na poskytovanie webhostingu
26/2020/AXNV
63 180,00 € GALTON Brands, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Marec 2011
Zmluva o realizácii reklamných kampaní
42/2011/AXVN
63 153,08 € Mediahouse s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
6. Jún 2016
Podnájomná zmluva
229/2016/AXVN
63 036,00 € IMRIŠEK s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. Máj 2019
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 72/2019/AXNV
292/2019/AXNV
62 670,30 € GRANTIS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Jún 2019
Kúpna zmluva č. 235/2019/AXNV
235/2019/AXNV
61 660,08 € AGROTECHNIKA, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 131/AXNV/2023 uzavretý podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
219/2023/AXNV
60 600,00 € MOREZ GROUP a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
6. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 72/2019/AXNV
72/2019/AXNV
60 132,43 € GRANTIS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. Október 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 343/2019/AXnV
461/2019/AXNV
60 110,55 € L.A. Záhrady, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik