Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2014
Kúpna zmluva č.010214
297/2014/AXVN
81 394,08 € Kron Sk s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Júl 2019
Kúpna zmluva č. 195/2019/AXNV
195/2019/AXNV
81 252,00 € RELA INTERIORS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Jún 2019
Kúpna zmluva č. 308/2019/AXNV uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
308/2019/AXNV
80 100,19 € LAST MILE, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
16. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 131/AXNV/2023 uzatvor. podľa ustanov. §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
131/AXNV/2023
79 440,00 € MOREZ GROUP a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Jún 2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 141/2019/AXNV
315/2019/AXNV
79 092,72 € RELA INTERIORS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
201/2019/AXNV
78 240,00 € EXPO PLUS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. Apríl 2019
Kúpna zmluva č. 141/2019/AXNV
141/2019/AXNV
76 808,64 € RELA INTERIORS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. November 2021
Rámcová kúpna zmluva č. 158/2021/AXNV uzatvorená podľa § 262 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
158/2021/AXNV
75 994,63 € HAGARD HAL, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Február 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
32/2023/AXNV
75 609,43 € Výstava psov OZ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Jún 2019
Kúpna zmluva č. 288/2019/AXNV
288/2019/AXNV
74 978,82 € JIPO SK, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Február 2024
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
24/2024/AXNV
74 444,46 € Výstava psov OZ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. August 2018
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
293/2018/AXNV
74 444,10 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. Jún 2011
Zmluva o dielo
227/2011/AXVN
72 048,00 € Jozef Špánik Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2019
Kúpna zmluva č. 193/2019/AXNV
193/2019/AXNV
71 466,00 € GASTRO - HAAL, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
170/2023/AXNV
70 679,52 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. August 2019
Zmluva o dielo č. 373/2019/AXNV
373/2019/AXNV
69 780,00 € EK - Steel s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
2. Marec 2020
Zmluva o dielo č. 69/2020/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
69/2020/AXNV
69 746,00 € ARDSYSTÉM, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Apríl 2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb
127/2019/AXNV
68 925,48 € LED promotion, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 129/2019/AXNV
129/2019/AXNV
68 865,00 € MEDIA EVOLUTION, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 140/2019/AXNV
140/2019/AXNV
68 745,00 € MOLIDO s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik