Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2020
Zmluva o dielo č. 63/2020/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení
63/2020/AXNV
93 757,13 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. Marec 2024
Zmluva o nájme uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
42/2024/AXNV
93 600,00 € VL-Mont s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. Január 2019
Zmluva o dielo č. 478/2018/AXNV
479/2018/AXNV
92 082,84 € PROCESS TECHNIK, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. August 2019
Zmluva o dielo č. 337/2019/AXNV
337/2019/AXNV
89 445,94 € ECONOMY Corporation, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Marec 2011
Kúpna zmluva
44/2011/AXVN
89 279,12 € POOL & HOME s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Marec 2011
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
45/2011/AXVN
89 279,12 € POOL & HOME s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
4. December 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
262/2023/AXNV
88 339,62 € Výstava psov OZ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. August 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
199/2022/AXNV
86 754,36 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Február 2012
Zmluva o nájme pozemkov
508/2011/AXVN
86 006,19 € SR zast. Min. dopravy, výstavby a reginál. rozvoja SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
13. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 286/2019/AXNV
286/2019/AXNV
85 115,79 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Jún 2019
Kúpna zmluva č. 290/2019/AXNV
290/2019/AXNV
83 987,45 € AntonyGest, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
26. Jún 2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 290/2019/AXNV uzavretej podľa ust. §-u 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
339/2019/AXNV
83 930,75 € AntonyGest, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Júl 2019
Zmluva o dielo č. 321/2019/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
321/2019/AXNV
83 274,00 € ARDSYSTÉM s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Júl 2022
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
181/2022/AXNV
82 910,04 € 3apes spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Marec 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9/2020/AXNV
9/2020/AXNV
82 788,00 € PONK Research, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2020/AXNV
2/2020/AXNV
82 720,80 € PDP s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. December 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
202/2020/AXNV
82 620,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Marec 2020
Zmluva o dielo a licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb
10/2020/AXNV
82 560,00 € LED promotion, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. August 2019
Zmluva o podnájme LED obrazových panelov č. 372/2019/AXNV
372/2019/AXNV
82 440,00 € EVC Media s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Január 2019
Zmluva o dielo č. 461/2018/AXNV
461/2018/AXNV
82 157,14 € BAUMANN Nitra, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik