Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 191/2019/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
191/2019/AXNV
124 889,55 € Peter Kóňa KP - Mont agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Máj 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 84/2019/AXNV
261/2019/AXNV
122 718,66 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. December 2014
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
650/2014/AXVN
120 600,00 € HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
13. Február 2023
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
34/2023/AXNV
120 000,00 € Media RTVS, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Október 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 286/2019/AXNV
570/2019/AXNV
118 116,04 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 194/2019/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
194/2019/AXNV
116 964,92 € Peter Kóňa KP - Mont agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 289/2019/AXNV
289/2019/AXNV
114 383,61 € AntonyGest, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. Jún 2012
Kúpna Zmluva podľa § 409 Obchodného zákonníka
259/2012/AXVN
113 758,80 € Ivan Blažo - IBEX Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
2. Apríl 2014
Kúpno - predajná zmluva
185/2014/AXVN
112 800,00 € KORATEX a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
327/2022/AXNV
112 664,16 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. August 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
331/2017/AXNV
112 129,81 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 84/2019/AXNV
84/2019/AXNV
111 726,52 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Júl 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2019/AXNV
358/2019/AXNV
110 992,32 € BMN Nitra s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Február 2020
Zmluva o dielo č. 1/2020/AXNV
1/2020/AXNV
108 671,87 € ZÁMOČNÍCTVO KOVO, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. September 2016
Rámcová kúpna zmluva
446/2016/AXVN
108 080,40 € DREVINA NZ, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
7. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
328/2022/AXNV
106 832,14 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Október 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 286/2019/AXNV
569/2019/AXNV
105 588,04 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. December 2020
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
210/2020/AXNV
100 740,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
2. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 20/2019/AXNV
20/2019/AXNV
100 466,03 € BMN Nitra s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Október 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 286/2019/AXNV
568/2019/AXNV
96 675,59 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik