Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2019
Zmluva o zabezpečení služby č. 175/OSS/2019
51/2019/AXNV
148 206,40 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Júl 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 200/2019/AXNV
359/2019/AXNV
147 105,35 € ADOL s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Január 2020
Zmluva o dielo č. 653/2019/AXNV
653/2019/AXNV
147 082,22 € ecol Trade, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 194/2019/AXNV
559/2019/AXNV
146 964,51 € Peter Kóňa KP - Mont agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku reg. č. 203/BC00/2022 v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - dotácie na fixné náklady č. SA.62256 (2021/N) ...
69/2022/AXNV
146 603,80 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 200/2019/AXNV
200/2019/AXNV
145 940,60 € ADOL s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. November 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 289/2019/AXNV
583/2019/AXNV
145 383,61 € AntonyGest, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Máj 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 84/2019/AXNV
297/2019/AXNV
144 700,10 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 191/2019/AXNV
557/2019/AXNV
143 250,80 € Peter Kóňa KP - Mont agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Január 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.237/OIPSS/2013
20/2014/AXVN
143 044,90 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
29. November 2022
Poistná zmluva č. 4419015314 uzavretá podľa §788 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
317/2022/AXNV
141 123,21 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Január 2016
RÁMCOVÁ DOHODA o dodávke zemného plynu
3/2016/AXVN
135 275,90 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
29. Október 2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 194/2019/AXNV
558/2019/AXNV
134 311,49 € Peter Kóňa KP - Mont agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Máj 2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 84/2019/AXNV
262/2019/AXNV
133 715,13 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Apríl 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 62/2020/AXNV
116/2020/AXNV
133 188,63 € AQUAFOL NR s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
223/2019/AXNV
131 760,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10. November 2016
Zmluva o dielo
528/2016/AXVN
131 400,00 € Ing. arch. Peter Haršáni Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
4. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 289/2019/AXNV
582/2019/AXNV
131 383,61 € AntonyGest, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10. Január 2018
Zmluva o dodaní tovaru č. 4
544/2017/AXNV
128 820,38 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Poistná zmluva č. 411 027 111 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pre poistenie majetku
522/2019/AXNV
128 724,57 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik