Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 300/2019/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
300/2019/AXNV
177 807,00 € INEX - Hausgarden s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Január 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 446/OSS/2015
547/2015/AXVN
176 302,40 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Január 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 557/OSS/2016
522/2016/AXVN
176 302,40 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
24. Január 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/OSS/2018
1/2018/AXNV
176 302,40 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Jún 2019
Zmluva o dielo č. 285/2019/AXNV
285/2019/AXNV
175 872,00 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. August 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
291/2018/AXNV
175 202,88 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. Marec 2019
Zmluva o dielo č. 138/2019/AXNV
138/2019/AXNV
170 380,45 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 191/2019/AXNV
561/2019/AXNV
169 889,96 € Peter Kóňa KP - Mont agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
2. Apríl 2019
Zmluva o dielo č. 83/2019/AXNV
83/2019/AXNV
169 876,84 € Današ s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
23. Marec 2020
Zmluva o dielo č. 62/2020/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
62/2020/AXNV
168 902,91 € AQUAFOL NR s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
2. Marec 2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 653/2019/AXNV uzavretej podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
81/2020/AXNV
166 432,22 € ecol Trade, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Január 2020
Zmluva o dielo č. 628/2019/AXNV
628/2019/AXNV
163 406,38 € EK-Steel s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. December 2020
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
203/2020/AXNV
163 402,80 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. August 2019
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
407/2019/AXNV
163 374,42 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
25. Apríl 2023
Zmluva na dodanie tovaru uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znené neskorších predpisov
95/2023/AXNV
160 000,00 € SLOVNAFT, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
6. September 2018
Zmluva o dielo č. 363/2018/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
363/2018/AXNV
154 680,00 € BeVeBe s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Október 2019
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 191/2019/AXNV
560/2019/AXNV
151 348,79 € Peter Kóňa KP - Mont agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. December 2018
Zmluva o dielo č. 440/2018/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
440/2018/AXNV
149 358,30 € SEGNIS, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
21. Január 2020
Zmluva o zabezpečení služby č. 495/OSS/2019
660/2019/AXNV
148 908,80 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
4. Marec 2019
Zmluva o zabezpečení služby č. 175/OSS/2019
51/2019/AXNV
148 206,40 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik