Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
319/2014/AXVN
18 242,40 € LUCY Media, spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. November 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
253/2023/AXNV
18 103,81 € Slovenský zväz chovateľov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Október 2017
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
445/2017/AXNV
18 033,72 € Slovenská asociácia veterinárnych lekárov a malých zvierat (SAVLMZ) agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
21. Marec 2017
Zmluva o spolupráci
98/2017/AXNV
18 021,60 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod SEMENOLES Liptovský Hrádok agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. August 2016
Zmluva o spolupráci
337/2016/AXVN
18 000,00 € Tomáš Teniak TENA OIL Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
12. Júl 2017
Kúpna zmluva KZ 179296
278/2017/AXNV
17 988,00 € KOMA SLOVAKIA s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. August 2016
Zmluva o dodávke služieb
420/2016/AXVN
17 640,00 € Agentúra pre rozvoj vidieka Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
12. Október 2016
Zmluva o nájme a vzájomnej spolupráci
496/2016/AXVN
17 622,00 € Today s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
29. November 2022
Poistná zmluva č. 2459000708 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
319/2022/AXNV
17 447,58 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. September 2015
Zmluva o dodávke služieb
350/2015/AXVN
17 378,29 € Agentúra pre rozvoj vidieka Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
4. Máj 2017
Contract - Invoice No. 126/2017/AXNV
126/2017/AXNV
17 297,60 € Open Joint Stock Company “Belpromimpex” agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov (SKLADOVÉ PRIESTORY) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení.
106/2022/AXNV
17 280,00 € PAMARCH, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
5. December 2022
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári uzatvorená podľa § 516, § 521 a § 558 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
332/2022/AXNV
17 170,60 € BETA TRENČÍN s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
4. Jún 2014
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
280/2014/AXVN
17 094,36 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Január 2015
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1214/14/10
578/2014/AXVN
17 064,00 € Recyklačný fond Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. Február 2011
Zmluva o spolupráci
07/2011/AXVN
17 058,54 € Profi Press SK, s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
6. Marec 2020
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
5/2020/AXNV
17 000,00 € Slovenský zväz včelárov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. November 2022
Poistná zmluva č. 1009901290 uzavretá podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
318/2022/AXNV
16 917,60 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Október 2018
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
427/2018/AXNV
16 752,49 € Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti ...
37/2024/AXNV
16 591,00 € Slovenské centrum digitálnych inovácií - združenie právnických osôb agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik