Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 003-Z/2022 uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
24/2022/AXNV
19 514,49 € Úrad pre verejné obstarávanie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Február 2013
Zmluva o dielo
13/2013/AXVN
19 275,12 € AB-STAV, s. r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. Apríl 2012
Zmluva o dielo
173/2012/AXVN
19 275,07 € Relex, s. r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. November 2014
Zmluva o spolupráci
551/AXVN/2014
19 200,00 € AUTO BUSINESS MEDIA s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust.§ 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
584/2013/AXVN
19 198,36 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
3. Február 2012
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
456/2011/AXVN
19 027,75 € NitraCanis P.O.Box 56 F Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Február 2022
Dohoda o splátkach dlhu č. 004-Z/2022 uzavretá podľa § 7 zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25/2022/AXNV
19 011,26 € Úrad pre verejné obstarávanie agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
90/2011/AXVN
18 950,40 € HELVYK ELEVATORS s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
13. September 2021
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 84/2021/AXNV uzatvorená podľa § 262 a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
84/2021/AXNV
18 923,99 € CONTEC PLUS, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Október 2023
Zmluva o nájme a spolupráci uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
211/2023/AXNV
18 881,50 € Slovenská holsteinská asociácia - družstvo agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Marec 2021
Zmluva o nájme dopravného prostriedku uzatvorená podľa § 630 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
32/2021/AXNV
18 800,00 € ASAP GROUP+, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Marec 2021
Zmluva o predaji osobného motorového vozidla
28/2021/AXNV
18 800,00 € ASAP GROUP +, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. Jún 2021
Dohoda o ukončení zmluvy o predaji osobného motorového vozidla č. 28/2021/AXNV
39/2021/AXNV
18 800,00 € ASAP GROUP +, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. December 2017
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb (PAVILÓN)
546/2017/AXNV
18 592,34 € Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. Február 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov (Skladové priestory)
182/2020/AXNV
18 532,80 € VÝSTAVA PSOV o.z. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
4. Máj 2017
Contract - Invoice No. 127/2017/AXNV
127/2017/AXNV
18 504,00 € Ministry of Industry of Republic of Belarus agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. August 2022
Zmluva o spolupráci, nájme a poskytnutí služieb
194/2022/AXNV
18 309,32 € VISIONPRO MEDIA s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. Júl 2014
Zmluva o spolupráci
319/2014/AXVN
18 242,40 € LUCY Media, spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. November 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
253/2023/AXNV
18 103,81 € Slovenský zväz chovateľov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Október 2017
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
445/2017/AXNV
18 033,72 € Slovenská asociácia veterinárnych lekárov a malých zvierat (SAVLMZ) agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik