Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
516/2019/AXNV
21 336,70 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a služieb agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
5. November 2019
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
571/2019/AXNV
21 153,12 € Štátny inštitút odborného vzdelávania agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Júl 2022
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a dodaní služieb s tým spojených
174/2022/AXNV
21 115,00 € Agentúra pre rozvoj vidieka agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. Január 2015
Dodatok č. 3 k Dohode o spolupráci č. 375/2012/AXVN
658/2014/AXVN
21 000,00 € AUTOŠTÝL, a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8. Marec 2023
Kúpna zmluva uzatvor. podľa ustanov. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení
57/2023/AXNV
20 977,00 € Nitriansky samosprávny kraj agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10. Júl 2015
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
247/2015/AXVN
20 881,81 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. November 2014
Zmluva o spolupráci
591/2014/AXVN
20 757,64 € Profi Press SK, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Február 2016
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
5/2016/AXVN
20 757,64 € Výstava psov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
4. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
177/2022/AXNV
20 713,31 € Agentúra pre rozvoj vidieka agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. Júl 2019
Rámcová zmluva č. 197/2019/AXNV
197/2019/AXNV
20 320,86 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. December 2014
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
713/2014/AXVN
19 980,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Január 2015
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
681/2014/AXVN
19 980,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. December 2015
Zmluva o poskytnutí služieb
515/2015/AXVN
19 980,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Apríl 2012
Zmluva o dielo
170/2012/AXVN
19 927,79 € AB-STAV s. r. o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. Apríl 2012
Zmluva o dielo
171/2012/AXVN
19 926,45 € Ing. Ľubomír Sedláček Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
8. August 2018
Zmluva o spolupráci
286/2018/AXNV
19 922,40 € Hyundai Motor czech s.r.o., organizačná zložka Slovensko agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. Jún 2022
Servisná zmluva (SLA)
147/2022/AXNV
19 872,00 € GALTON Brands s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. August 2013
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená
402/2013/AXVN
19 792,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Január 2020
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
514/2019/AXNV
19 783,51 € Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (SAVLMZ) agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Apríl 2012
Zmluva o dielo
174/2012/AXVN
19 649,73 € Mar.K. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.