Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. November 2019
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
542/2019/AXNV
24 144,22 € Slovenský stolnotenisový zväz agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Február 2015
Kúpna zmluva
55/2015/AXVN
24 000,00 € REVIS-SERVIS spol.s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. Marec 2015
Kúpna zmluva
126/2015/AXVN
24 000,00 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
287/2015/AXVN
24 000,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Apríl 2015
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
192/2015/AXVN
23 998,80 € Gekkon, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. Apríl 2015
Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
193/2015/AXVN
23 998,80 € CKF s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
5. September 2019
Zmluva o poskytnutí služieb - na zabezpečenie výstavnej expozície ANUGA 2019
411/2019/AXNV
23 880,00 € S.V.S. Turček, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Máj 2019
Zmluva na projekčné práce č. 159/2019/AXNV ... a Licenčná zmluva ...
159/2019/AXNV
23 520,00 € Kováč Architects s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. August 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov ... č. 165/2019/MPRVSR-830/D1
451/2019/AXNV
23 159,58 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Apríl 2012
Zmluva o dielo
172/2012/AXVN
22 532,77 € KP mont - Peter Kóňa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Január 2014
Kúpna Zmluva
2/2014/AXVN
22 500,00 € Mesto Nitra Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. Január 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme a poskytnutí služieb č. 74/G/475/5/10
542/2012/AXVN
22 484,35 € Slovenský poľovnícky zväz, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
24. August 2014
Kúpna zmluva
434/2014/AXVN
22 176,00 € AGROSERVIS spol. s.r.o. Svodín, prevádzka Komárno Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
29. Jún 2013
Kúpna zmluva
306/2013/AXVN
22 146,04 € DANUBIASERVICE a.s. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Rec. fondu
510/2011/AXVN
22 000,00 € Recyklačný fond Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
6. November 2019
Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
566/2019/AXNV
21 972,06 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. Marec 2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov (SKLADOVÉ PRIESTORY)
71/2018/AXNV
21 600,00 € Creative Expo, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. August 2023
Zmluva o spolupráci, nájme a poskytnutí služieb uzatvorená podľa ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
58/2023/AXNV
21 582,29 € Horkýže Slíže spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. Júl 2019
Rámcová zmluva č. 198/2019/AXNV
198/2019/AXNV
21 570,82 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
239/2019/AXNV
21 494,02 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik