Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
218/2023/AXNV
31 986,48 € MediaZone, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Február 2012
Kúpna zmluva
30/2012/AXVN
31 798,80 € Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Júl 2019
Zmluva o dielo č. 237/2019/AXNV
237/2019/AXNV
31 062,00 € COMPER RAIL, a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
27. Júl 2018
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a dodaní služieb s tým spojených
287/2018/AXNV
30 704,80 € Agentúra pre rozvoj vidieka agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. Júl 2021
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
56/2021/AXNV
30 569,46 € Slovenská kynologická jednota, Medzinárodná výstava psov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
19. Január 2017
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb (PAVILÓN)
12/2017/AXNV
30 455,06 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex – NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - elektrorevízie
63/2024/AXNV
30 318,00 € VOPOS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
5. September 2019
Kúpna zmluva č. 243/2019/AXNV
243/2019/AXNV
30 180,00 € SP TRADE Pribula s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Jún 2018
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
227/2018/AXNV
30 116,63 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
16. December 2022
Kúpna zmluva uzatvor. podľa ustanov. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. , Občiansky zákonník v platnom znení
358/2022/AXNV
30 054,00 € Ernest Sojka agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Máj 2016
Zmluva o spolupráci
258/2016/AXVN
30 001,00 € SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
5. Marec 2015
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
95/2015/AXVN
29 860,18 € VÝSTAVA PSOV Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Marec 2022
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
27/2022/AXNV
29 713,62 € Slovenská kynologická jednota, Medzinárodná výstava psov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
16. Január 2014
KÚPNA ZMLUVA
1/2014/AXVN
29 597,00 € Autoprofit, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. December 2017
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
523/2017/AXNV
29 482,18 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. Január 2015
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
654/2014/AXVN
29 420,75 € VÝSTAVA PSOV Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
28. December 2015
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
523/2015/AXVN
29 044,55 € VÝSTAVA PSOV Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. Február 2022
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
14/2022/AXNV
28 993,62 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Nitra agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. August 2022
Rámcová dohoda - drevotrieskové dosky uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
142/2022/AXNV
28 902,72 € DREVINA NZ, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
5. Október 2021
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
136/2021/AXNV
28 800,00 € TD Transport s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik