Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2020
Zmluva o dielo č. 613/2019/AXNV
613/2019/AXNV
39 770,37 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Október 2018
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
420/2018/AXNV
39 263,72 € Tomáš Teniak Tena Oil agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. Október 2016
Kúpna zmluva
514/2016/AXVN
39 240,00 € AUTOCOMODEX Trnava, spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Júl 2017
Zmluva o spolupráci, nájme a poskytnutí služieb
267/2017/AXNV
38 737,12 € imvest, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. Jún 2019
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb
294/2019/AXNV
38 627,57 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22. Jún 2021
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
53/2021/AXNV
37 463,52 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Nitra agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Apríl 2014
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
170/2014/AXVN
37 102,44 € VÝSTAVA PSOV Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
25. Február 2015
Čiastková Zmluva o poskytnutí služieb č. 1 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
50/2015/AXVN
37 043,64 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
10. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
169/2023/AXNV
37 012,56 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
21. September 2021
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 113/2021/AXNV uzatvorená podľa § 262 a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
113/2021/AXNV
36 699,42 € CHEMOLAK a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
11. Október 2016
Zmluva o spolupráci
476/2016/AXVN
36 541,20 € Hyundai Motor Czech s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. Jún 2019
Rámcová kúpna zmluva č. 258/2019/AXNV
258/2019/AXNV
36 369,04 € Hagard: HAL, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Marec 2011
Kúpna zmluva
82/2011/AXVN
36 000,00 € FUN TIME s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
14. Marec 2011
Zmluva o prenájme výstavnej plochy a poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
83/2011/AXVN
36 000,00 € FUN TIME s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
9. November 2020
Zmluva o poskytnutí služieb - na realizáciu trickartových obrazov uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
177/2020/AXNV
36 000,00 € walldesign europe s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22. Júl 2019
Zmluva o zabezpečení odvysielania komunikátov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
367/2019/AXNV
35 943,60 € C.E.N. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Apríl 2018
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb (PAVILÓN)
166/2018/AXNV
35 386,45 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
15. Február 2018
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
59/2018/AXNV
35 035,52 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
7. December 2020
Zmluva na dodanie tovaru
184/2020/AXNV
33 789,00 € MOTO JAS, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
12. Október 2017
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
440/2017/AXNV
33 600,00 € Tomáš Teniak Tena Oil agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik