Centrálny register zmlúv

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela
626/2014
0,00 € Katrin Rhomberg Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. November 2014
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
630/2014
0,00 € Slovenská národná galéria Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. November 2014
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
631/2014
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vladimír Švestka
2. December 2014
Zmluva o nájme
647/2014
0,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Mgr. art. Daniel Janec
3. December 2014
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela
656/2014
0,00 € Jürgen Rendl Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5. Január 2015
Kolektívna zmluva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na rok 2015
693/2014
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20. Február 2015
Zmluva o spolupráci
087/2015
0,00 € Slovenská filharmónia Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Február 2015
Licenčná zmluva na vydanie diela
697/2014
0,00 € doc. Jana Hojstričová, ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Február 2015
Licenčná zmluva na vydanie diela
698/2014
0,00 € Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Február 2015
Licenčná zmluva na vydanie diela
699/2014
0,00 € Mgr. art. Jana Križanová, ArtD. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Február 2015
Licenčná zmluva na vydanie diela
700/2014
0,00 € Zuzana Machatová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Február 2015
Licenčná zmluva na vydanie diela
701/2014
0,00 € Barbora Němečková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Február 2015
Licenčná zmluva na vydanie diela
702/2014
0,00 € Mária Valová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. Marec 2015
Zmluva o spolupráci
118/2015
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16. Marec 2015
DOHODA O UKONČENÍ KÚPNEJ ZMLUVY Č. Z20151068_Z
Z20151068_Z
0,00 € Martin Gall - MG COMP Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16. Marec 2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela
127/2015
0,00 € Elisabeth Stötzler Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23. Marec 2015
Zmluva
130/2015
0,00 € Würth spol. s r.o Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Marec 2015
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
133/2015
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
27. Marec 2015
Zmluva o spolupráci
143/2015
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
13. Apríl 2015
Zmluva o spolupráci
181/2015
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave